Βελτιστοποίηση της διαχείρισης υδατικών πόρων - ενέργειας σε νησιά με τεχνικές μαθηματικής προσομοίωσης

Περίληψη

Η συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιωτικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, περιορίζοντας την αποκόμιση των περιβαλλοντικών και των οικονομικών ωφελειών που αυτές προσφέρουν. Η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στα συστήματα αυτά, η ηλεκτρική τους διασύνδεση και η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης ζήτησης ενέργειας αποτελούν λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Από τη βιβλιογραφική διερεύνηση και τη συλλογή δεδομένων για τα ΜΔΝ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 1. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ετήσια παραγωγή ενέργειας στα ΜΔΝ είναι περιορισμένη (~15%). 2. Τα ΜΔΝ καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες κυρίως από ορυκτά καύσιμα, παρά το διαθέσιμο αιολικό και ηλιακό δυναμικό. 3. Στα μεγαλύτερου μεγέθους ΜΔΝ, τα αιολικά πάρκα έχουν χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης (capacity factor) που κυμαίνεται από 22% μέχρι 28%. Αυτό προκύπτει από τις περικοπές ενέργειας που επιβάλει ο Διαχειριστής των συστημάτων αυτών για τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Contribution of Renewable Energy Sources’ (RES) power generation in the energy mix of Non-Interconnected Island Systems (NIIs) remains limited, which prevents the vast exploitation locally of both environmental and economic benefits accruing from its extensive use. The problem of limited RES contribution may be addressed by means of different flexibility options, including energy storage, interconnections and demand side management. Through the conduction of a comprehensive literature review and the collection of recent data for the NIIs of the Aegean Sea, the following may be noted. 1. Annual RES shares appear to be low, kept in the order of ~15%. 2. Local energy needs are mainly covered by the use of fossil fuels, rather than by means of exploiting the local wind and solar energy potential. 3. Ιn NIIs of large scale, wind parks demonstrate low values of annual capacity factors, between 22% and 28%. This is due to the occurrence of wind energy curtailments, resulting from the need to ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/54235
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54235
ND
54235
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization of the water-energy nexus management for islands using mathematical simulation techniques
Συγγραφέας
Τζάνες, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου Αναστάσιος
Μακρόπουλος Χρήστος
Καλδέλλης Ιωάννης
Μπαλτάς Ευάγγελος
Μαμάσης Νικόλαος
Καρέλλας Σωτήριος
Ζαφειράκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά
Πλέγμα ενέργειας και νερού; Αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα; Μη διασυνδεδεμένα νησιά; Διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Διαχείριση ζήτησης; Ένταξη και φόρτιση ηλεκτροπαραγωγών μονάδων; Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας; Διαχείριση υδατικών πόρων; Προσομοίωση υδραυλικής συμπεριφοράς υδροδοτικών συστημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.