Το έργο των Γάλλων μηχανικών της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του βιομηχανικού Λαυρίου στα τέλη του 19ου αιώνα.

Περίληψη

Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η συνεχής αύξηση της ζήτησης για μόλυβδο οδηγεί στην αναζήτηση νέων ορυκτών πόρων στην περιοχή της Μεσογείου. Το Λαύριο, στην Ελλάδα, γνωστό από την Αρχαιότητα για τα μεταλλικά του κοιτάσματα, πλούσια σε άργυρο και μόλυβδο, ανακαλύπτεται ξανά από Γάλλους επιχειρηματίες, έτοιμους να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια και να δημιουργήσουν νέες σύγχρονες βιομηχανίες. Ιδρυθείσα το 1875, η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου (Compagnie française des mines du Laurion) αποτελεί τον πυρήνα της βιομηχανικής ανάπτυξης και το κέντρο κάθε καινοτομίας στον τομέα της μεταλλουργίας για περισσότερο από έναν αιώνα. Οι Γάλλοι μηχανικοί, που απασχολούνται στη Γαλλική Εταιρεία, εισάγουν τη νέα τεχνολογία και μοντέρνες μηχανές, επιτυγχάνοντας να επιβάλλουν την παρουσία τους στην εγχώρια βιομηχανία. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη του έργου των Γάλλων μηχανικών της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και του καθοριστικού τους ρόλου στη διαμόρφωση του σύγχρονου Λαυρί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Throughout the 19th century, the constant increase in demand for lead prompted the search for new mineral resources in the Mediterranean region. Lavrion, in Greece, known since ancient times for its rich in silver and lead metal deposits, was rediscovered by French entrepreneurs, who were ready to invest considerable capital and to establish new industries. Founded in 1875, the French Company of mines of Lavrion became the nucleus of modern industrial development and the center of innovation in metallurgy for over a century. The French engineers, employed by the French Company, introduced modern technology and new devices and succeeded in establishing their presence in the Greek industry. The present research aims to reveal the work of the French engineers of the French Company of mines of Lavrion and their decisive role in the formation of the modern Laurion.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tout au long du XIXe siècle, l’accroissement constant de la demande en plomb suscita la recherche de nouvelles ressources minières dans la région méditerranéenne. Le Laurion, en Grèce, connu depuis l’Antiquité pour ses gisements métallifères, riches en argent et en plomb, fut redécouvert par des entrepreneurs français, qui se montrèrent prêts à investir des capitaux considérables et à y installer de nouvelles industries. Fondée en 1875, la Compagnie française des mines du Laurion devint le noyau du développement industriel moderne et le centre de toutes les innovations intervenues dans le domaine de la métallurgie pendant plus d’un siècle. Les ingénieurs français, employés à la Compagnie française, y introduisirent la technologie moderne et de nouveaux appareils et réussirent à imposer leur présence dans l’industrie du pays. La recherche présente a comme but de révéler l’œuvre des ingénieurs français de la Compagnie française des mines du Laurion et le rôle décisif ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54151
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54151
ND
54151
Εναλλακτικός τίτλος
The work of french engineers at the french Company of mines of Lavrion and their contribution to the formation of industrial Lavrion in the late 19th century.
L'oeuvre des ingénieurs français de la Compagnie française des mines du Laurion et leur contribution à la formation du Laurion industriel à la fin du XIXe siècle.
Συγγραφέας
Μαμαλουκάκη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Université PSL (Paris Sciences & Lettres)
Εξεταστική επιτροπή
Belhoste Jean-François
Τόλιας Γεώργιος
Farnoux Alexandre
Porrino Matteo
Nègre Valérie
Claeys Thierry
Smith Paul
Biausser Hervé
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Αρχιτεκτονική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Λαύριο; Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου; Μηχανικοί
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)