Η εκτίμηση του «φορτίου» των οφθαλμικών τραυμάτων και βλαβών λόγω επαγγελματικής έκθεσης με γεω-επιδημιολογική εστίαση και αποτίμηση της επίδρασής τους στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη

Περίληψη

Τι είναι γνωστό και αντικείμενο: Τα οφθαλμικά τραύματα συνιστούν μια από τις μεγαλύτερες αιτίες οπτικής ανικανότητας παγκοσμίως και αποτελούν ένα «φορτίο» στην ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και τις υπηρεσίες υγείας. Ο σκοπός της αναδρομικής έρευνας ήταν να εξάγει και να προσδιορίσει δημογραφικά, κλινικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των οφθαλμικά τραυματισμένων ενήλικων ασθενών που προσήλθαν στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, το μοναδικό τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς του νησιού. Ο σχεδιασμός του προφίλ των ασθενών που υπέστησαν οφθαλμικό τραύμα, θα μπορούσε να προσθέσει στο μελλοντικό σχεδιασμό της οφθαλμικής υγείας. Ο σκοπός της προοπτικής έρευνας ήταν να διερευνήσει τις συσχετίσεις μεταξύ των οπτικών αποτελεσμάτων των ασθενών με δημογραφικές και κλινικές μεταβλητές και να εκτιμήσει την ψυχοκοινωνική επίδραση του τραύματος στους ασθενείς, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβλήθηκαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις μετα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

What is known and objective: Eye injuries are a major cause of visual disability worldwide and may present a burden to both quality of life of the sufferers and healthcare services. The aim of the retrospective study was to extract and triangulate information on the demographic, clinical and social features of eye-injured adult patients admitted to the General University Hospital of Heraklion, Crete, the single tertiary referral hospital of the island. Drawing the profile of eye-injured patients may add to future health planning. The aim of the prospective study was to explore the associations between visual outcomes of ocular injury patients with clinical and demographic variables and to evaluate the psychosocial impact of the injury on patients, especially during the period of coronavirus disease 2019 (COVID-19), as restrictive measures of quarantine and commuting led to further access limitation. Identifying factors related to visual outcomes and the psychological impact on the pati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54087
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54087
ND
54087
Εναλλακτικός τίτλος
Estimating the burden of ocular injuries and impairments due to occupational exposure, focused on geo-epidemiological figures and the assessment of their impact on the health services demand in Crete
Συγγραφέας
Κυριακάκη, Έλλη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Συμβουλάκης Εμμανουήλ
Δετοράκης Ευστάθιος
Χλουβεράκης Γρηγόριος
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Σουλιώτης Κυριάκος
Νένα Ευαγγελία
Σιγανός Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Κοινωνικές βιοιατρικές επιστήμες
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Δημόσια/περιβαλλοντική υγεία και Υγεία της εργασίας
Λέξεις-κλειδιά
Οφθαλμικά τραύματα; Οφθαλμικές βλάβες; Επαγγελματική έκθεση; Γεω-επιδημιολογική εστίαση; Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας; Κρήτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)