Ανάπτυξη Μεταγνωσιακών Στρατηγικών και Διαδραστικά Συστήματα Μάθησης: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλία πραγματολογικών κειμένων

Περίληψη

Στις συνθήκες της ψηφιακής εποχής, ένα από τα κύρια μέσα που έχουν εισαχθεί και δοκιμάζονται στην Εκπαίδευση αποτελούν τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας-μάθησης. Σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο, κύριο ζητούμενο αποτελεί η ανάπτυξη μεταγνωσιακών στρατηγικών στους/τις μαθητές/τριες, επειδή μέσω αυτών ενεργοποιούνται μηχανισμοί απόκτησης γνώσης, με σημαντικό παράγοντα αλληλεπιδρώντα -μεταξύ γνώσης και μεταγνώσης, τη στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο εκάστοτε προς εκμάθηση γνωστικό αντικείμενο. Ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής των παραπάνω συνιστούν τα -ιδιαίτερα απαιτητικά- σχολικά πραγματολογικά κείμενα.Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν αφενός ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης για τη μάθηση/διδασκαλία -με την αξιοποίηση παιδαγωγικών πρακτόρων- πραγματολογικών κειμένων, συγκεκριμένα του σχολικού μαθήματος της Ιστορίας, και αφετέρου η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, σε επίπεδο γνώσης, μεταγνώσης και στάσης απέναντι στην Ιστορία.Στο πλαίσιο τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the digital age, interactive teaching-learning systems are one of the main tools that have been introduced and are still being tested in Education. In any educational process, however, the main objective is the development of metacognitive strategies in students. Through them, knowledge acquisition mechanisms are activated, with an essential factor interacting between cognition and metacognition: students' attitudes towards the specific cognitive domain. An intriguing field of the above implementation is the demanding school expository texts.The purpose of this research was, on the one hand, to design and develop an interactive learning environment for learning/teaching -with the use of pedagogical agents- of expository texts, more specifically on the subject of History, and on the other hand, the evaluation of its effectiveness, in terms of cognition (knowledge acquisition), metacognition and attitude towards History.In the present research context, the GEO-HISTOR interactive learn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54007
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54007
ND
54007
Εναλλακτικός τίτλος
Development of Metacognitive Strategies and Interactive Learning Systems: Designing, Implementing and Evaluating an Interactive Learning Environment for Teaching Expository Texts
Συγγραφέας
Μαυρογιάννη, Αριστέα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλάκη Ελένη
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Σαρρής Απόστολος
Χουρδάκης Αντώνιος
Μιχαηλίδη Ελένη
Λιναρδάκης Μιχαήλ
Κουτρομάνος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Πειραματικη και Γνωστική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαδραστικό περιβάλλον μάθησης Γεω-Ίστωρ; Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ( ΓΣΠ); Στάση; Γνώση; Μεταγνώση; Μεταγνωστικές στρατηγικές; Μεταγνωσιακές στρατηγικές; Παιδαγωγικοί πράκτορες; Πραγματολογικά κείμενα; Ιστορία; κλίμακα ΕΔΙΣ; κλίμακα MARSI-2fR; Κειμενοκεντρικές στρατηγικές ανάγνωσης; Εξωκειμενικές στρατηγικές ανάγνωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)