Εκτίμηση δασικών παραμέτρων με χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων τηλεπισκόπησης

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, οι ταχείς ρυθμοί τεχνολογικής ανάπτυξης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχουνε δώσει τη δυνατότητα για πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις τηλεπισκόπησης στην απόκτηση δεδομένων, όπως εμπορικές κάμερες, σαρωτές λέιζερ κ.λ.π. παίζοντας καθοριστικό ρόλο σε πολλές δασικές εφαρμογές. Η συγκεκριμένη διατριβή ολοκληρώθηκε μέσα απο μια συλλογή τεσσάρων επιστημονικών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα I, II, III, διερεύνησαν τη δυνατότητα ακριβούς ανακατασκευής τρισδιάστατων δασικών μοντέλων που χρησιμοποιούν δομή από αλγόριθμους κίνησης (structure from motion), βασισμένα σε σύγχρονες προσεγγίσεις τηλεπισκόπησης (εξοπλισμένα με οπτικές κάμερες και άλλους επίγειους αισθητήρες) για έμμεσες εκτιμήσεις δασικών παραμέτρων σε ατομικό επίπεδο. Επιπλέον, το άρθρο IV παρουσιάζει μια νέα μέθοδος αξιολόγησης για την κατανομή των κυρίαρχων δασοπονικών ειδών ή τύπου δάσους, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους όπως data mining, εξαρτώμενες από ενσωμάτωση τηλεπισκόπησης (φασματική) με βοηθητι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the past few years, the rapid technological growth rates in computer vision have given the potential for practical and modern approaches to remote sensing (RS) in data acquisition, such as mid-level consumer cameras, laser scanners, etc. to play a significant and determined role in several forestry applications. This dissertation was accomplished within a collection of four previously published scientific papers. Specifically, papers I, II, III, investigated the possibility of accurate reconstruction of3D tree models using structure-from-motion (SfM) algorithms, based on modern approaches of remote sensing (unmanned aerial vehicles) equipped with an optical camera and terrestrial-based sensors) for indirect estimates of forest parameters following the individual-tree approach. Furthermore, in paper IV a novel method for the evaluation and prediction of the distribution of dominant tree species or specific types of forest was conducted on an area-based approach using data mining al ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Během posledních několika let dal rapidní vývoj v počítačovém zobrazování příležitost pro moderní a praktické kroky k získávání dat, která hrají významnou a určující roli při různých lesnických využitích. Tato disertační práce je zhotovena v rámci řady předem publikovaných vědeckých článků. Přesněji řečeno, články I, II, III zkoumají možnosti přesné konstrukce 3D modelů stromů za použití metody algoritmů structure from motion (SfM) založené na moderních využitích dálkového průzkumu Země – DPZ bezpilotní letouny (unamanned aerial vehicles) osazené optickými senzory a senzory zaměřenými na terestriální měření) pro nepřímý odhad taxačních veličin založený na přístupu k individuálním stromům. Kromě toho, zhodnocení rozmístění jednotlivých druhů dřevin, nebo druhů lesa nemůže být význačným na základě relativně limitovaných možností nízkoletících platforem, kterými jsou na příklad UAV. Proto je zde potřeba alternativního zdroje dálkového průzkumu Země, který může překonat tyto lim ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53896
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53896
ND
53896
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of forest parameters using modern remote sensing approaches
Συγγραφέας
Παναγιωτίδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Czech University of Life Sciences
Εξεταστική επιτροπή
Surový Peter
Marušák Robert
Sačkov Ivan
Janata Přemysl
Tuček Ján
Hlásny Tomáš
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακή φωτογραμμετρία; Μη επανδρωμένα αεροχήματα; Βιομετρία; Χωρική κατανομή; Δορυφορικές εικόνες; Τηλεπισκόπηση LIDAR; Μη παραμετρικά μοντέλα
Χώρα
Τσεχία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)