Η Αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού με βάση την ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης κατά τους Πατέρες του 4ου αι.

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Προηγούνται πρόλογος και εισαγωγή ενώ έπονται συμπεράσματα, summary και βιβλιογραφία η οποία διαιρείται σε πατερικές πηγές και βοηθήματα. Στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθεται η θεολογία της Εκκλησίας, η οποία είναι η βαπτισματική ομολογία στον τριαδικό Θεό κατά τη λειτουργική πράξη της, και κινείται στη βασική ομολογία: Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι τρείς θεοί, «Μονάδα εἰς Τριάδα και Τριάδα εἰς Μονάδα». Η διάσπαση της βαπτισματικής ομολογίας στον τριαδικό Θεό σημαίνει διάσπαση στην ομολογία της Θεότητας και ως εκ τούτου της ενότητας της θείας Οικονομίας, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης εκτυλίσσεται το έργο του Λόγου, του ίδιου του Υιού του Θεού στην ενότητα και την πορεία της θείας Οικονομίας, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, με τη δημιουργία, τις θεοφάνειες και την ενανθρώπηση. Αποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίον ο Μ. Αθανάσιος και οι Καππαδόκες Πατέρες προσεγγίζουν την ενότητα της θείας Ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is structured in four chapters. Preceded by a preface and introduction, followed by conclusions, summary and bibliography, which is divided into patristic sources and aids. In the first chapter, the theology of the Church is presented, which is the baptismal confession to the triune God in its liturgical practise, and moves to the basic confession: God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, but not three gods, "One in Three and Three in One". The split in the baptismal confession to the triune God means a split in the confession of the Godhead and therefore the unity of the Divine Economy, Old and New Testament. In the second chapter of the study, the work of the Word, the Son of God himself, unfolds in the unity and course of the Divine Economy, Old and New Testament, with the creation, the theophanies and the incarnation. It is demonstrated the way in which St. Athanasius the Great and the Cappadocian Fathers approach the unity of the Divine Economy, Old and New Te ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53682
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53682
ND
53682
Εναλλακτικός τίτλος
The Revelation of the Triune God based on the unity of the Old and New Testament according to the Fathers of the fourth century
Συγγραφέας
Γκραμπόζοβ, Μπόρτσε (Πατρώνυμο: Νίκολα)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Φιλιώτης-Βλαχάβας Χρήστος
Γεωργόπουλος Βασίλειος
Πιτταράς Θεόδωρος
Πασχαλίδης Συμεών
Τσίγκος Βασίλειος
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Τσαλαμπούνη Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Θεολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μέγας Αθανάσιος και Καππαδόκες Πατέρες; Παλαιά και Καινή Διαθήκη; Ενότητα; Θεολογία και οικονομία; Ονόματα των προσώπων της Αγίας Τριάδας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)