Μελέτη νεφρού, πνεύμονα και λεπτού εντέρου σε μοντέλο ισχαιμίας επαναιμάτωσης ήπατος στον επίμυ μετά από χορήγηση σιλιμπινίνης

Περίληψη

Σκοπός: Η ηπατική βλάβη ισχαιμίας/επαναιμάτωσης (I/R) είναι ένας τύπος ιστικής βλάβης που προκαλείται από μια συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση στην αποκατάσταση της παροχής οξυγόνου μετά από παροδική διακοπή της παροχής αίματος στο ήπαρ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της δυνητικής νεφροπροστατευτικής και πνευμονοπροστατευτικής δράσης της σιλιμπινίνης (Si) μετά από ηπατική βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης (I/R), βάσει της μέτρησης προφλεγμονωδών παραγόντων. Υλικό-Μέθοδος: Συνολικά 63 επίμυες κατανεμήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες, με τις ακόλουθες παρεμβάσεις: Μία εικονική ομάδα (n=7 επίμυες) υποβλήθηκε μόνο σε άνοιγμα και κλείσιμο της κοιλιάς. Μία ομάδα ελέγχου (n=28 επίμυες) υποβλήθηκε σε ηπατική ισχαιμία 45 λεπτών, ακολουθούμενη από επαναιμάτωση. Μία ομάδα σιλιμπλίνης (n=28), που υποβλήθηκε σε 45λεπτη ηπατική ισχαιμία ακολουθούμενη από ενδοφλέβια χορήγηση λυοφιλοποιημένου SLB-HP-β-CD πριν από την επαναιμάτωση. Οι ομάδες ελέγχου και σιλιμπινίνης υποδιαιρέθηκαν περαιτέρω σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Hepatic ischemia/reperfusion injury (I/R) is a cellular damage caused by a systemic inflammatory response to the restoration of oxygen delivery after transient interruption of the liver blood supply. Aim of the present study is to investigate the potential nephroprotective and pneumoprotective effect of silibinin (Si) after hepatic ischemia-reperfusion injury (I/R), by measuring pro-inflammatory factοrs.Material-Method: A total of 63 rats were randomly assigned into three groups, with the following interventions: The sham group (n=7 rats), subjected only to opening and closing the abdomen. The control group (n = 28 rats) subjected to 45-minute hepatic ischemia followed by reperfusion. The silibinin group (n=28), subjected to 45-minute hepatic ischemia followed by intravenous administration of lyophilized SLB-HP-β-CD before reperfusion. Control and silibinin groups were further subdivided into time-point groups, according to the duration of reperfusion (C60, C120, C180, C240 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53461
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53461
ND
53461
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the kidney, lung and small bowel in a rat model of hepatic ischemia reperfusion injury after silibinin administration
Συγγραφέας
Κυριακόπουλος, Γεώργιος του Ηλίας
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσαρούχα Αλεξάνδρα
Σιμόπουλος Κωνσταντίνος
Λαμπροπούλου Μαρία
Πιτιακούδης Μιχαήλ
Βαλσαμή Γεωργία
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Οικονόμου Παναγούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική ➨ Βασική ιατρική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Νεφρός; Πνεύμονας; Λεπτό έντερο; Hπατική βλάβη ισχαιμίας επαναιμάτωσης; Σιλιμπινίνη; Ζωϊκό μοντέλο επίμυος; TNF-α (Tumors necrosis factor A); Interleukin 6 (IL-6); MCP-1
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)