Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση παραλλακτικότητας πληθυσμών του είδους Vigna unguiculata (L.) Walp: -: -

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση γενετικού υλικού βίγνας (Vigna unguiculata (L.) Walp.) με προέλευση από χώρες της Νότιας Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, εγκαταστάθηκαν πειραματικοί αγροί στην Αττική, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έγινε λεπτομερής χαρακτηρισμός τοπικών πληθυσμών, που δεν είχαν διερευνηθεί προηγουμένως, από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Μελετήθηκε επίσης η ποικιλότητα που διατηρείται μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και εντός κάθε τοπικού πληθυσμού. Κατόπιν, διερευνήθηκε η επίδραση της προσέλκυσης επικονιαστών στην ποικιλότητα των τοπικών πληθυσμών βίγνας (Vigna unguiculata cv.-gr. unguiculata) και την απόδοσή τους σε νωπό λοβό και σπόρο. Τέλος, ακολούθησε η αξιολόγηση, ορισμένων εκ των τοπικών πληθυσμών (Vigna unguiculata cv.-gr. unguiculata), στις ξηροθερμικές συνθήκες της Αττικής.Στο πρώτο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1) γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το είδος, με αναφορά σε θέματα καταγωγής, εξάπλωσης κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was the characterization and evaluation of Vigna genetic material (Vigna unguiculata (L.) Walp.) originating from Southern European countries. With this aim, experimental fields were established in Attica, at the Agricultural University of Athens, where a detailed characterization of previously unexplored local populations from Portugal, Spain and Greece was carried out. The diversity maintained among and within each local population was also investigated. Furthermore, the effect of insect-pollinators visits on the diversity of cowpea populations (Vigna unguiculata cv.-gr. unguiculata) and their impact on fresh pod and seed yield was studied. Finally, selected local populations (Vigna unguiculata cv.-gr. unguiculata) were evaluated in dry and hot summer climatic conditions of Attica.The first chapter (Chapter 1) presents a review on the literature, addressing the origin, distribution and botanical classification, wild relatives, ex situ and in situ conservati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53288
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53288
ND
53288
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization and variability assessment of populations of the species Vigna unguiculata (L.) Walp
Συγγραφέας
Λαζαρίδη, Ευσταθία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών των Φυτών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μπεμπέλη Πηνελόπη
Μπιλάλης Δημήτριος
Σάββας Δημήτριος
Τάνη Ελένη
Τοκατλίδης Ιωάννης
Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος
Βλαχοστέργιος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Αμπελοφάσουλο; Ανθικά χαρακτηριστικά; Απόδοση σε σπόρο; Διαπληθυσμιακή ποικιλότητα; Ενδοπληθυσμιακή ποικιλότητα; Επικονιαστές; Μαυρομάτικο φασόλι; Νωπός λοβός; Περιγραφητές; Τοπικές ποικιλίες; Χαρακτηρισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)