Μελέτη τοπολογικών ιδιοτήτων των υλικών: τοπολογικοί μονωτές, ημιμέταλλα Weyl και Dirac

Περίληψη

Τα τοπολογικά υλικά είναι υλικά των οποίων οι ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες υπό συνεχείς μετασχηματισμούς. Οι τοπολογικοί μονωτές είναι μονωτές εσωτερικά και αγώγιμοι στην επιφάνεια. Σε μια άλλη κατηγορία τοπολογικών υλικών, το υλικό είναι ημιμέταλλο όπου οι ζώνες σθένους και αγωγιμότητάς τους τέμνονται πάνω ή κοντά στο επίπεδο Fermi. Ανάλογα με το αν οι ζώνες είναι μη ή διπλά εκφυλισμένες, ένα τοπολογικό υλικό ονομάζεται τοπολογικό ημιμέταλλο Weyl ή Dirac, αντίστοιχα. Τα τυπικά τοπολογικά υλικά διαθέτουν τρισδιάστατες κρυσταλλικές δομές που συχνά σχηματίζονται ως πολυστρωματικοί κρύσταλλοι. Ωστόσο, η έρευνα έχει επικεντρωθεί τελευταία σε δισδιάστατα τοπολογικά υλικά van der Waals λόγω των μοναδικών κβαντικών ηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους και της μειωμένης τους διάστασης.Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην παρουσίαση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων που συμβάλλουν στην έρευνα πάνω στα δισδιάστατα τοπολογικά υλικά. Πρώτον, κατασκευάσαμε επιταξιακά φυσικές υπερδομές va ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Topological materials are materials whose properties remain invariant under continuous transformations. Topological insulators are insulating in bulk and conducting at surface. In another class of topological materials, the material is a semimetal where their valence and conduction bands touch at, or near the Fermi level. Depending on whether the bands are non or doubly-degenerate, a topological material is called topological Weyl or Dirac semimetal, respectively. Standard topological materials possess three-dimensional crystal structures that are often formed as bulk crystals. However, the research has been focused lately on two-dimensional van der Waals topological materials due to their unique quantum electronic properties and their reduced dimensionality. This doctoral dissertation aims on presenting theoretical and experimental results that contribute to the research on two-dimensional van der Waals topological materials. Firstly, we fabricated epitaxial (SnBi2Te4)n(Bi2Te3)m natur ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53281
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53281
ND
53281
Εναλλακτικός τίτλος
On topological properties of materials: topological insulators, Weyl and Dirac semimetals
Συγγραφέας
Φράγκος, Σωτήριος του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Μηχανικών. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιωτάτος Γεράσιμος
Δημουλάς Αθανάσιος
Χροναίος Αλέξανδρος
Γαλατά Σωτηρία
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος
Σαραφίδης Χαράλαμπος
Ψυλλάκη Πανδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία ➨ Νανοϋλικά
Λέξεις-κλειδιά
Τοπολογικά υλικά; Δισδιάστατα υλικά; Επιταξία μοριακών δεσμών; Θεωρία συναρτησιακού πυκνότητας; Γωνιακός εξαρτώμενη φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.