Μη ερμιτιανά φαινόμενα σε φωτονικά συστήματα

Περίληψη

Από την αρχή της η θεωρία της Κβαντομηχανικής βασίστηκε σε αξιώματα. Ένα από αυτά αναφέρει ότι κάθε φυσική παρατηρήσιμη ποσότητα συνδέεται με έναν ερμιτιανό τελεστή που εξασφαλίζει την πραγματικότητα του ενεργειακού φάσματος και ένα πλήρες σύνολο ιδιοσυναρτήσεων. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90 όμως, οι Carl M. Bender και Stefan Boettcher απέδειξαν ότι αυτός ο περιορισμός μπορεί να χαλαρώσει. Οι μη-ερμιτιανές Χαμιλτονιανές μπορεί να έχουν πραγματικό φάσμα εάν και μόνο εάν αντιμετατίθενται με τη συνδυασμένη δράση των τελεστών της ισοτιμίας (P) και του χρόνου (T). Από την πρώτη εισαγωγή και υλοποίησή τους στον τομέα της οπτικής φυσικής από τον καθηγητή κύριο Χριστοδουλίδη και την ομάδα του, αυτό το νέο καθεστώς των PT-συμμετρικών Χαμιλτονιανών έφερε μια πληθώρα από ενδιαφέροντα φαινόμενα στη φυσική. Συγκεκριμένα, συζευγμένοι κυματοδηγοί ή μικροκοιλότητες που συνδυάζουν κέρδος και απώλεια με συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να υλοποιήσουν PT-συμμετρικά οπτικά δυναμικά. Τέτοια πολύπλοκα συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

From its very beginning Quantum Mechanics theory was based on axioms. One of them states that every physical observable is associated with a Hermitian operator ensuring the reality of the energy spectrum and a complete set of eigenfunctions. By the end of the nineties however, Carl M. Bender and Stefan Boettcher proved that this constrain can be relaxed. Non-Hermitian Hamiltonians might have real spectrum if and only if they commute with the combined action of Parity (P) and Time (T) operators. Since their first introduction and realization in the field of optical physics by Prof. Christodoulides and his group, this new regime of PT-symmetric Hamiltonians brought a plethora of intriguing phenomena in physics. In particular, coupled waveguides or microcavities that combine gain and loss in a particular way can realize PT-symmetric optical potentials. Such complex systems have novel functionalities and various applications in laser physics, sensing, imaging and integrated photonics. The ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/53153
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53153
ND
53153
Εναλλακτικός τίτλος
Non-hermitian phenomena in photonic systems
Συγγραφέας
Κόμης, Ιωάννης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μακρής Κωνσταντίνος
Τσιρώνης Γεώργιος
Κομίνης Ιωάννης
Ζώτος Ξενοφών
Σωτηριάδης Σπυρίδων
Παπάζογλου Δημήτριος
Καφεσάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Οπτική
Λέξεις-κλειδιά
Οπτική; Μη γραμμική οπτική; Μη ερμιτιανή φωτονική; Καθοδηγούμενες δομές; Χωροχρονική συμμετρία; Ιδιάζοντα σημεία; Τοπολογική φυσική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.