Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών και άλλων συναφών δεδομένων μεγάλου όγκου

Περίληψη

Η μειωμένη ποιότητα και η αυξημένη δομική και εννοιολογική ετερογένεια των κλινικών βάσεων δεδομένων παγκοσμίως σε συνδυασμό με την παρουσία silo δεδομένων δυσκολεύουν τον διαμοιρασμό, την διασύνδεση και την επικείμενη ανάλυση των ιατρικών δεδομένων. Αυτά τα ανοιχτά ζητήματα στον τομέα της υγείας αναδεικνύουν την ανάγκη τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ασφαλών και αμερόληπτων ροών εργασίας AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) για την αντιμετώπιση κλινικών ανεκπλήρωτων αναγκών, όπως: (i) η ανάπτυξη ισχυρών μοντέλων ταξινόμησης ασθενειών και διαστρωμάτωσης κινδύνου, (ii) η ανίχνευση νέων βιοδεικτών, και (iii) η ανακάλυψη στοχευμένων θεραπειών, μεταξύ άλλων. Σε αυτή τη διατριβή, στοχεύουμε να αντιμετωπίσουμε τα ανοιχτά ζητήματα και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες στον τομέα της υγείας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων και ροών εργασίας, οι οποίες δομήθηκαν γύρω από τέσσερις κύριους τομείς καινοτομίας: (i) Περιοχή Καινοτομίας 1 - Εξυγίανση δεδομένων (data curation), όπου προτείνουμε μια πλήρως αυτοματοποιημέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The reduced quality and the increased structural and conceptual heterogeneity of the clinical databases combined with the presence of data silos obscure the sharing and analysis of medical data. These open issues in healthcare leverage the development and secure deployment of robust and unbiased AI (Artificial Intelligence) workflows to address clinical unmet needs, including: (i) the development of robust disease classification and risk stratification models, (ii) the detection of new biomarkers, and (iii) the discovery of targeted therapies, among others. In this thesis, we aim to address the open issues and unmet needs in healthcare through the development of beyond the state of the art methods which are built on top of four main innovation areas: (i) Innovation Area 1 - data curation, where we propose a fully automated, efficient and scalable medical data curation workflow to enhance the quality of the diverse medical data including clinical and genetic data across multiple time-po ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
DOI
10.12681/eadd/52264
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52264
ND
52264
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis and processing of medical and other related big data
Συγγραφέας
Πεζούλας, Βασίλειος του Χρήστος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Φωτιάδης Δημήτριος
Γεργίδης Λεωνίδας
Τζιούφας Αθανάσιος
Γουλές Ανδρέας
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
Έξαρχος Θεμιστοκλής
Akay Metin
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Υπολογιστές, Υλικό (hardware) και Αρχιτεκτονική
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνητή νοημοσύνη; Μηχανική μάθηση; Εξυγίανση δεδομένων; Εναρμόνιση δεδομένων; Δημιουργία συνθετικών δεδομένων; Εκμάθηση εντός του νέφους; Βιοϊατρική μηχανική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.