Σημασιολογική επεξεργασία, αναγνώριση προτύπων και μετασχηματισμοί αναζητήσεων στην Ελληνική πατρολογία

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να ανάδειξει τη μεγάλη συλλογή της Ελληνικής Πατρολογίας του Migne ώστε να είναι προσβάσιμη στον ιστό, και να είναι εφικτό να αναζητηθούν και να βρεθούν οι θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος, οι πρωτότυπες πηγές με άμεσο τρόπο, καθώς και να παρέχει εύκολο διαμοιρασμό και ανταλλαγή της πληροφορίας από τον χρήστη. Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία, παρατέθηκε το υπόβαθρο της κατάλληλης θεωρίας και προτάθηκαν τρία αντιπροσωπευτικά συστήματα (στόχοι της διατριβής). Τα συστήματα αυτά αντιπροσωπεύουν τους κλάδους α) της αναγνώρισης προτύπων στις σαρωμένες σελίδες της Ελληνικής Πατρολογίας μέσω ειδικής εφαρμογής εντοπισμού λέξεων, β) της αναζήτησης της Ελληνικής Πατρολογίας μέσα από συγκεκριμένους μετασχηματισμούς των κειμένων και γ) της σημασιολογικής επεξεργασίας της Ελληνικής Πατρολογίας μέσω συναφών εκδόσεων όπως η «Κλείς Ελληνικής Πατρολογίας» του Δωρόθεου Σχολάριου. Τα τρία αυτά συστήματα παρατίθενται σε τρείς πλατφόρμες Ιστού για άμεσο π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this PhD thesis is to highlight the large collection of Migne's Patrologia Graeca so that it can be accessible on the web, with the ability to search and find the thematic units of interest, the original sources in a direct way, as well as to provide easy sharing and exchanging of information by the user. The relevant literature was studied, the background of the appropriate theory was presented and three representative systems (objectives of the PhD thesis) were proposed. These systems represent the branches of a) the pattern recognition on the scanned pages of Greek Patrology using a special word-spotting application, b) the search on Patrologia Graeca through specific transformations of the texts and c) the semantic processing of Patrologia Graeca utilizing related publications such as, the «Key of Patrologia Graeca» by Dorotheos Scholarios. These three systems are listed on three web platforms for direct experimentation, feedback and promotion of the work of Patrolog ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51374
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51374
ND
51374
Εναλλακτικός τίτλος
Semantic processing, pattern recognition and search transformations in Greek Patrology
Συγγραφέας
Βάρθης, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πούλος Μάριος
Γιαρένης Ηλίας
Καπιδάκης Σαράντος
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Κερμανίδου Κάτια-Λήδα
Καραπιδάκης Νικόλαος
Δρακάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, άλλοι τομείς
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Μαθηματική φυσική
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Τεχνητή νοημοσύνη
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Πληροφοριακά συστήματα
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνική πατρολογία; Δωρόθεος Σχολάριος; REST API; Εντοπισμός λέξεων; Σημασιολογική επεξεργασία; Σημασιολογική αναζήτηση; Ανάκτηση πληροφορίας; Ταξινόμηση πληροφορίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.