Μοντέλα διαχρονικής εξέλιξης CD4 λεμφοκυττάρων σε HIV οροθετικά άτομα πριν και μετά την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας υπό την παρουσία ελλειπουσών τιμών λόγω διαφορετικών μηχανισμών αποκοπής των ασθενών

Περίληψη

Σε διαχρονικές επιδημιολογικές μελέτες, η εξέλιξη βιο-δεικτών που σχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου είναι συχνά κύριου ενδιαφέροντος. Ωστόσο, σε διαχρονικά δεδομένα δεικτών συχνά δημιουργούνται δυσκολίες από την παρουσία ελλειπουσών τιμών, συνήθως στη μορφή της περικοπής. Ελλείποντα δεδομένα μπορούν όμως να υπονομεύσουν τα συμπεράσματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχει αποδειχθεί ότι μέθοδοι βασιζόμενες στην πιθανοφάνεια, όπως τα μεικτά γραμμικά μοντέλα, μπορούν να αποδώσουν αμερόληπτες εκτιμήσεις αγνοώντας το μηχανισμό περικοπής δεδομένου ότι οι πιθανότητες περικοπής εξαρτώνται από τις παρατηρηθείσες τιμές του δείκτη (τυχαίος μηχανισμός περικοπής). Όταν οι πιθανότητες περικοπής εξαρτώνται από μη παρατηρούμενες ποσότητες (μη τυχαίος μηχανισμός περικοπής), από κοινού μοντελοποίηση της εξέλιξης του δείκτη και του μηχανισμού περικοπής χρειάζεται συχνά για αμερόληπτες εκτιμήσεις. Στην παρούσα διατριβή, αντιμετωπίζουμε πολλά ζητήματα που προκύπτουν λόγω ημιτελών δεδομένων, ορμώμενοι από ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In longitudinal epidemiological studies, the evolution of markers related todisease progression is often of great interest. However, longitudinal markerdata often suffer from the presence of missing data, frequently in the formof dropout. Missing data though can ultimately undermine inferences under certain cases. It has been shown that likelihood-based methods, suchas linear mixed models (LMMs) could provide unbiased results even afterignoring the dropout mechanism, given that the dropout probabilities depend on the observed marker values (MAR). When missingness dependson unobserved quantities (MNAR), joint modeling of the marker evolutionand the dropout process is generally required for unbiased estimates. In thisthesis, we address several issues arising due to incomplete data, motivatedby the epidemiology of HIV, focusing mainly on longitudinal modeling ofCD4 counts before/after treatment initiation.When modeling CD4 count trajectories during untreated HIV infection,CD4 counts are m ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
DOI
10.12681/eadd/51791
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51791
ND
51791
Εναλλακτικός τίτλος
Statistical modeling of CD4 cell count evolution in HIV-positive individuals before and after antiretroviral treatment initiation under missing data due to various dropout mechanisms
Συγγραφέας
Θωμαδάκης, Χρήστος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Τουλούμη Παναγιώτα
Μελιγκοτσίδου Λουκία
Γιαννούτσος Κωνσταντίνος
Σύψα Βασιλική-Αναστασία
Δεμίρης Νικόλαος
Σιάννης Φώτης
Πανταζής Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιδημιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ασυμπτωτική μεροληψία; Μπεϋζιανή στατιστική; HIV επιδημιολογία; Από κοινού μοντελοποίηση; Ελλείπουσες τιμές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.