Τραπεζική κερδοφορία στην ευρωζώνη: οι επιπτώσεις της κοινής εποπτείας

Περίληψη

Η παρούσα εργασία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε η τραπεζική κερδοφορία από την εισαγωγή του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας των τραπεζών (SSM), του πρώτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Τραπεζικής Αγοράς. Από τη μία πλευρά, η αυξημένη διαφάνεια και αξιοπιστία, αναμενόταν να βελτιώσει την κερδοφορία, ενώ από την άλλη η προσαρμογή σε ένα απαιτητικό εποπτικό καθεστώς αναμενόταν να την εμποδίσει. Εστιάζοντας σε ένα δείγμα άμεσα εποπτευόμενων τραπεζών από τον SSM και τραπεζών εποπτευόμενων από τις εθνικές εποπτικές αρχές, κατά την περίοδο 2011-2017, αυτή η μελέτη εξετάζει την καθαρή επίπτωση του SSM στην εξέλιξη των δεικτών τραπεζικής κερδοφορίας και συγκεκριμένα την απόδοση επί του ενεργητικού (ROA) και την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (ROE). Το Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει συνοπτικά τη δημιουργία της Ενιαίας Τραπεζικής Αγοράς εντός του Ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού τομέα και τη σχέση της με την κερδοφορία των τραπεζών. Το Κεφάλαιο 2 εξετάζει εάν η εισαγωγή του SSM επηρέασε την κε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current thesis explores the way in which bank profitability was influenced by the introduction of the Single Supervisory Mechanism (SSM), the first pillar of the European Banking Union. On the one hand, increased transparency and credibility were expected to improve profitability, while, on the other, adjusting to a burdensome supervisory regime was thought to hinder it. Focusing on a sample of directly supervised banks by the SSM and a sample of banks still supervised by the National Competent Authorities, over the period 2011-2017, this thesis examines the net effect of the SSM introduction on the evolution of bank profitability indices, and in particular the Return on Assets (ROA) and the Return on Equity (ROE). Chapter 1 briefly describes the emergence of Banking Union within the EU financial sector and its interconnectedness with bank profitability. Chapter 2 examines whether the establishment of the SSM influenced the profitability of the directly supervised banks in a differ ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51637
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51637
ND
51637
Εναλλακτικός τίτλος
Bank profitability in the euro area: the effects of common supervision
Συγγραφέας
Αυγέρη, Ιωάννα του Φώτιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Λουρή Ελένη
Τζαβαλής Ηλίας
Δενδραμής Ιωάννης
Αλογοσκούφης Γεώργιος
Παγκράτης Σπυρίδων
Βέττας Νικόλαος
Σακελλάρης Πλούταρχος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση; Τραπεζική κερδοφορία; Εποπτεία; Σύγκλιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.