Το πορτραίτο του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στα σχολικά εγχειρίδια Θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου Ελλάδας και Κύπρου

Περίληψη

Αντικείμενο της έρευνας της παρούσας διατριβής αποτελούν τα κείμενα και οι εικόνες με θέμα την παιδική ηλικία στα σχολικά εγχειρίδια Θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου της Κύπρου (Α -Γ τάξεις του 2016, Δ τάξη του 2017 και Ε - Στ τάξεις του 2019), τους Φακέλους Μαθητή της Ελλάδας (Φάκελοι Μαθητή του 2018) και τα Βιβλία Μαθητή της Ελλάδας (Βιβλία Μαθητή του 2020). Σκοπός είναι η δημιουργία και η σύγκριση των πορτραίτων του παιδιού και της παιδικής ηλικίας όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια Θρησκευτικών της Ελλάδας και της Κύπρου. Η διατριβή διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο Μέρος παρουσιάζεται το Θεωρητικό πλαίσιο. Δίνεται η ερμηνεία των εννοιών παιδί, παιδική ηλικία και παιδική εργασία. Αναφέρονται ιστορικές απόψεις και μελέτες που επηρέασαν τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας. Γίνεται λόγος για την παιδική ηλικία στη διδασκαλία του Χριστού και για τα δικαιώματα του παιδιού. Περιγράφονται τα ψυχοπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Object of research of this thesis is the texts and images on childhood in the Religious Education textbooks of Primary School of Cyprus (first to third grade of 2016, fourth grade of 2017 and fifth to sixth grades of 2019), the Student's Folders of the Primary School of Greece (Student's Folders of 2018) and the Student's Books of the Primary School of Greece (Student's Books of 2020). The objective of the research is to create the portraits of child and childhood as presented in the Religious Education textbooks of Greece and Cyprus and perform a comparison between them. The thesis is structured in two Parts. In the first Part the theoretical framework is presented. The concepts of child, childhood and child labour are explained and definitions are given. References are made to historical views and studies that influenced the discipline of Sociology of Childhood. Discussions for Childhood as referred in the teachings of Christ and the rights of the child are made. The psycho-pedagogic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51593
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51593
ND
51593
Εναλλακτικός τίτλος
The portrait of the child and childhood in Primary School Religious Education textbooks in Greece and Cyprus
Συγγραφέας
Μαυρομουστάκου, Ελένη (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Πάτσιου Βασιλική
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Λύτρας Ανδρέας
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Δημάκη-Ζώρα Μαρία
Τσώλη Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Παιδική ηλικία; Παιδική εργασία; Παιδί; Θρησκευτική εκπαίδευση; Δημοτικό σχολείο; Πορτραίτο; Σχολικά εγχειρίδια; Πρόγραμμα σπουδών; Σύνταγμα; Ανάπτυξη των παιδιών; Μάθημα; Ελλάδα; Κύπρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)