Μοντέλα ανάλυσης δεδομένων εφαρμοσμένα στην προσομοίωση της πεζής κίνησης: μια εναλλακτική των θεωρητικών μοντέλων προσομοίωσης;

Περίληψη

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της καταλληλότητας υιοθέτησης μοντέλων που βασίζονται σε μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για την προσομοίωση της πεζής κίνησης. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζονται κατάλληλα μοντέλα και εξετάζεται αν δύναται να παράσχουν ένα αξιόπιστο μεθοδολογικό πλαίσιο στην προσομοίωση της πεζής κίνησης. Επιπλέον, αξιολογείται η απόδοσή τους σε σχέση με τα αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα προσομοίωσης της πεζής κίνησης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται μια συγκριτική ανάλυση ενός αρκετά γνωστού και ευρέως εφαρμοσμένου θεωρητικού μοντέλου προσομοίωσης της πεζής κίνησης (το μοντέλο social force) και τεσσάρων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων: των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης, των Gaussian Processes και της Τοπικά Σταθμισμένης μη Παραμετρικής Παλινδρόμησης. Προγενέστερα αυτού μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τα υφιστάμενα θεωρητικά μοντέλα προσομοίωσης τηςπεζής κίνησης και τις παραμέτρους τους. Ακολούθως σχεδιάστηκε ένα κατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the research is to examine whether data-driven pedestrian simulation models can outperform the theoretical ones and provide a robust model framework for pedestrian simulation. Initially, an extended literature review was performed to identify the existing pedestrian simulation models and the main parameters utilized in pedestrian simulation. To achieve the aim of the study, a comparative analysis of a well-known and widely applied theoretical pedestrian simulation model (i.e. the social force mode) and four data-driven techniques: the Artificial Neural Networks, the Support Vector Regression, the Gaussian Processes and the Locally Weighted Regression was conducted. A suitable methodological framework for the comparative analysis was designed. Initially, appropriate data (i.e. pedestrian trajectories) were collected from two different area types: a metro station during peak hours and a shopping mall during afternoon hours, via video recordings. Then, with the aid of an approp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51549
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51549
ND
51549
Εναλλακτικός τίτλος
Data-driven pedestrian simulation: an alternative to theory-based pedestrian simulation?
Συγγραφέας
Κουσκουλής, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σπυροπούλου Ιωάννα
Γιαννής Γεώργιος
Αντωνίου Κωνσταντίνος
Βλαχογιάννη Ελένη
Καράντζαλος Κωνσταντίνος
Μπάσμπας Σωκράτης
Παπαδημητρίου Ελεονώρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία των μεταφορών
Λέξεις-κλειδιά
Προσομοίωση της πεζής κίνησης; Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων; Social force μοντέλο; Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα; Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης; Gaussian processes; Τοπικά σταθμισμένη μη παραμετρική παλινδρόμηση; Cross-validation; Δείκτες καλής προσαρμογής; Unscented kalman filter; Κινητός μέσος όρος; Ελαχιστοποίηση θορύβου δεδομένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)