Αναζήτηση για στενούς και ευρείς συντονισμούς, με έμφαση σε διαδότες σκοτεινής ύλης, σε γεγονότα με δύο αδρονικούς πίδακες στην τελική κατάσταση με το πείραμα CMS στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων του CERN

Περίληψη

Το κύριο θέμα της διατριβής είναι η αναζήτηση φυσικής πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το πείραμα CMS στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN σε συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου με ενέργεια στο σύστημα κέντρου-μάζας √s = 13 TeV. Νέα σωματίδια (συντονισμοί) αναζητώνται σε γεγονότα με τουλάχιστον δύο αδρονικούς πίδακες στην τελική κατάσταση χρησιμοποιώντας δεδομένα που καταγράφτηκαν κατά τις χρονικές περιόδους 2016, 2017, 2018 και αντιστοιχούν σε συνολική ολοκληρωμένη φωτεινότητα 137 fb−1. Στα πλαίσια της ανάλυσης αναπτύχθηκε μια καινοτόμα μέθοδος για την εκτίμηση του κύριου υποβάθρου προερχόμενο από γεγονότα κβαντικής χρωμοδυναμικής. Η νέα μέθοδος κατάφερε να μειώσει τις συστηματικές αβεβαιότητες της ανάλυσης δραστικά, επιτρέποντας την επέκταση της αναζήτησης σε συντονισμούς με εύρος διάσπασης έως και 55% της μάζας τους - αποτέλεσμα που ήταν αδύνατο με τις συμβατικές μεθόδους εκτίμησης υποβάθρου που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες αναλύσεις τα τελευταία 20 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main topic of this thesis is the search for physics beyond the Standard Model in data collected from the CMS experiment at the CERN Large Hadron Collider in proton-proton collisions with a center-of-mass energy of √s = 13 TeV. New particles (resonances) are sought in events with at least two jets in the final state using data recorded during the periods 2016, 2017, 2018 corresponding to a total integrated luminosity of 137 fb−1. As part of the analysis, an innovative method was developed to estimate the main background arising from Quantum Chromodynamics. The new method managed to reduce the systematic uncertainties of the analysis drastically, allowing the search to probe resonances with decay width up to 55% of their mass - a result that was impossible with conventional background estimation methods used in similar analyses for the last 20 years. Emphasis is given on interpreting the results with respect to simplified dark matter models where limits are set on the coupling betwee ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51373
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51373
ND
51373
Εναλλακτικός τίτλος
Search for new narrow and wide resonances, focusing on dark matter mediators, in dijet events with the CMS experiment at the CERN Large Hadron Collider
Συγγραφέας
Καρασάββας, Δημήτριος του Ηλίας
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων
Εξεταστική επιτροπή
Σαουλίδου Νίκη
Διάκονος Φώτιος
Δασκαλάκης Γεώργιος
Σφήκας Παρασκευάς
Μανουσάκης - Κατσικάκης Αρκάδιος
Γκιάλας Ιωάννης
Harris Robert
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Σωματιδιακή φυσική και Φυσική πεδίων
Λέξεις-κλειδιά
Φυσική υψηλών ενεργειών; Αδρονικοί πίδακες; Σκοτεινή ύλη; Συντονισμοί; Αναζήτηση; Αναλλοίωτη μάζα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)