Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διατάξεων με τη χρήση 3D εκτύπωσης και μικρορευστομηχανικής τεχνολογίας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα και μεθοδολογίες με στόχο την προώθηση βιοκαταλυτικών διεργασιών, με τη χρήση των τεχνολογιών της Ακινητοποίησης ενζύμων, της Μικρο-ρευστομηχανικής και της 3D εκτύπωσης. Οι μέθοδοι και τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν στόχευσαν στην ανάπτυξη διεργασιών και εργαλείων που ανήκουν στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα ή μέρη αυτών και τα παράγωγά τους για να αναπτύξει χρήσιμα προϊόντα και διεργασίες για την ανθρώπινη υγεία, τη διατροφή, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η βιοκατάλυση χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα ένζυμα για να μετατρέψει υποστρώματα σε ενώσεις με υψηλότερη αξία. Στις μέρες μας, οι τάσεις στη βιοκατάλυση ακολουθούν τρεις κύριες κατευθύνσεις: την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, τα ευφυή συστήματα παραγωγής, και την ενζυμική καθολική σύνθεση περίπλοκων φυσικών προϊόντων και φαρμάκων. Ως υπo-πεδίο της μικρο-ρευστομηχανικής, η βιοκατάλυση υπό ροή, διαδραματί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, they were developed methods and protocols under the scope to facilitate biocatalytic processes, with the use of Enzyme immobilization technology, Microfluidic technology, and 3D printing technology. The methods and protocols followed aimed at developing processes and tools that belong to the general area of biotechnology, a wide research field that utilizes biological systems or parts of them and their derivatives to develop useful products and processes for human health, food, energy, and environmental preservation. Biocatalysis utilizes one or more enzymes to convert substrates into higher-value compounds. Nowadays, the trends in biocatalysis follow three main directives: integration of novel technologies, intelligent manufacturing, and enzymatic total synthesis of complex natural products and drugs. As a sub-sector of microfluidic technology, flow biocatalysis, plays a decisive role in the concept of upgrading enzymatic processes, offering process intensificat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50846
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50846
ND
50846
Εναλλακτικός τίτλος
Development of biocatalytic devices with the use of 3D printing and microfludic technology
Συγγραφέας
Γκάντζου, Ελένη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Χαράλαμπος
Γουρνής Δημήτριος
Γιαννόπουλος Σπυρίδων
Αυγερόπουλος Απόστολος
Χούχουλα Δήμητρα
Κατοπόδης Πέτρος
Παυλίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία ➨ Τεχνολογίες βιοδιεργασιών
Λέξεις-κλειδιά
Βιοκατάλυση; 3D εκτύπωση; Μικρορευστομηχανική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)