Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και η επίδρασή τους στην τραπεζική κερδοφορία: μελέτη των Ελληνικών τραπεζών στη Βουλγαρία

Περίληψη

Το τραπεζικό σύστημα της κάθε χώρας αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή τραπεζικό κόσμο τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντικές λόγω των αυξημένων οικονομικών προβλημάτων. Επομένως, η μελέτη της τραπεζικής αποδοτικότητας έχει γίνει πιο περίπλοκη και επιτακτική. Με την ύπαρξη αποτελεσματικών τραπεζικών συστημάτων μειώνεται το κόστος της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αυξάνεται η κερδοφορία και βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια των καταθέσεων. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες αποτελούν το αντικείμενο πολλών μελετών, όπου εξετάζεται η σταθερότητά τους μέσω μεγεθών, όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα ή η αποδοτικότητα. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της κερδοφορίας και αποδοτικότητας για πέντε ελληνικές τράπεζες που βρίσκονται στη Βουλγαρία, μέσω του υπολογισμού των χρηματοοικονομικών τους δεικτών για την περίοδο 2001-2008. Η περίοδος αυτή είναι ουσιώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Banking system of each country constitutes the mainspring for the growth of national economy. The changes that are realized in the international banking world in the recent years are particularly important because of the increased financial problems. Therefore, the search of banking efficiency has become more complicated and imperative. With the existence of efficient banking systems is decreased the cost of financial mediation, is increased the profitability and is improved the quality of services while there is higher safety of the deposits. Therefore, banks are the subject in a lot of studies, where is examined their stability via sizes, as profitability, liquidity or efficiency. The object of the present work is the evaluation of profitability and effectiveness for five Greek banks which are located in Bulgaria, via the calculation of their financial ratios for the period 2001-2008. This period is crucial, as includes years before and after the adoption of International Financial r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50700
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50700
ND
50700
Εναλλακτικός τίτλος
International financial reporting standards and the effect on banks' profitability: a case study of Greek banks in Bulgaria
Συγγραφέας
Κολέτσα, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
South-West University "Neofit Rilski". Faculty of Economics. Department of Finance
Εξεταστική επιτροπή
Stavrova Elena
Ganchev Gancho-Todorov
Tsenkov Vladimir-Emilov
Hubenova-Delisivkova Tatiana-Stefanova
Marikina Maria-Todorova
Trifonova Silvia
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
ΔΠΧΑ/ΔΛΠ; Τραπεζική αποδοτικότητα; Τραπεζική κερδοφορία; Ελληνικές τράπεζες
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)