Οι δραστηριότητεςτέχνης στο διορθωτικό παιδαγωγικό έργο με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Περίληψη

Η τέχνη δεν είναι ένας μοναχικός τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας. βρίσκεται σε συνεχή και στενή επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια ζωή, με την επιστημονική γνώση, με τη θρησκευτική επιδίωξη και το ηθικό ιδεώδες, με ό,τι μας περιβάλλει. Η τέχνη είναι η δύναμη που οδηγεί την πρόοδο του ανθρώπου, κάνει τη ζωή πιο όμορφη, πιο αποδεκτή, καλύτερη. Η τέχνη διεισδύει σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής και αγγίζει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικές ηθικές συμπεριφορές, κοινωνική θέση και ζωτικές θέσεις. Η εφαρμογή του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής αγωγής, είναι αναπόφευκτη.Μια σχετικά νέα κατεύθυνση στο διορθωτικό και παιδαγωγικό έργο με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η δραστηριότητες Τέχνης.Δεδομένου ότι οι δραστηρίοτητες της τέχνης είναι ένας συνδυασμός δύο τομέων επιστημονικής γνώσης της τέχνης και της παιδαγωγικής, θέτει τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η θεωρία και η πράξη της σωφρονιστικής-παιδαγωγικής δια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Art is not a lonely area of human activity; it is in constant and close contact with the natural environment and public life, with scientific knowledge, with the religious aspiration and the moral ideal, with everything that surrounds us. Art is the power that drives the advancement of man, makes life more beautiful, more acceptable, better. The art penetrates into all spheres of modern life and touches people from different cultures, with different moral attitudes, social status and vital positions. Its application in educational institutions, including in special education, is inevitable.A relatively new direction in the corrective and pedagogical work with children with special educational needs is the Art pedagogy.Since art pedagogy is a combination of two areas of scientific knowledge of art and pedagogy, it sets the foundation on which the theory and practice of the correctional-pedagogical process are based. Its educational functions are aimed at building moral-esthetic, aesthet ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Изкуството не е самотна област на човешката дейност, то е в постоянен и тесен допир с природната среда и обществения живот, с научното познание, с религиозния стремеж и нравствения идеал, с всичко, което ни заобикаля. Изкуството е онази сила, която тласка напред развитието на човека, прави живота по-красив, по- приемлив, по-добър. Изкуството прониква във всички сфери на съвременния живот и докосва хора от различни култури, с различни нравствени нагласи, социално положение и жизнени позиции. Неизменно е и неговото приложение в образователните инстуции, включително и в специалното образование. Едно сравнително ново направление в корекционно-педагогическата работа с деца със специални образователни потребности е Артпедагогиката. Тъй като артпедагогиката е съчетание на две области от научното познание изкуство и педагогика тя поставя основата, на която се базират теорията и практиката на корекционно-педагогическия процес. Нейните възпитателни функции са насочени към изграждане на нравств ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50449
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50449
ND
50449
Εναλλακτικός τίτλος
Art activities in correctional- pedagogical work with the children of special educational needs
Αртдейности в корекционно- педагогическата работа с деца със специални образователни потребности
Συγγραφέας
Χαρμάνη, Αποστολία (Πατρώνυμο: Ευριπίδης)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
South-West University Neofit Rilski of Blagoevgrad
Εξεταστική επιτροπή
Terziyska Pelagia
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ειδική αγωγή; Δραστηριότητες τέχνης; Παιδιά, Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Ψυχολογία; Εκπαίδευση; Πείραμα
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)