Ερευνητικά θέματα για τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

Περίληψη

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Η σταδιακή ανάπτυξη του ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου οδηγεί στη ανάγκη για συνεχή βελτίωση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου προκειμένου αυτός να αντιμετωπιστεί ή να προβλεφθεί. Για το λόγο αυτό, η παρούσα διατριβή εστιάζει στη συμβολή σε τομείς σχετικούς με μεθόδους πρόβλεψης και επιλογής επεξηγηματικών/ανεξάρτητων μεταβλητών με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου. Αρχικά, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην κατηγορία μοντέλων πρόβλεψης, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα (τύπου) των επεξηγηματικών/ανεξάρτητων μεταβλητών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μοντέλα πιστωτικής βαθμολόγησης (credit scoring models) αλλά και νέοι αλγόριθμοι ταξινόμησης για έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της απόδοσης των προτεινομένων μοντέλων.Εκ πρώτης διερευνούμε την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών δεδομένων στα μοντέλα πιστωτικής βαθμολόγησης. Ως εναλλακτικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Credit risk is one of the biggest threats facing credit institutions. The gradual development of credit risk control leads to the need for continuous improvement of credit risk models in order to face or predict it. For this reason, this thesis focuses on the contribution to areas related to methods of forecasting and selection of explanatory / independent variables with the ultimate goal of enhancing the profitability of credit risk models. Initially, our interest is focused on the category of forecasting models, including the nature (type) of explanatory / independent variables that can be used in credit scoring models but also new classification algorithms for valid and reliable evaluation of the performance of the proposed models.We first explore the effectiveness of alternative data in credit rating models. As alternative data we consider data derived from non-traditional sources and can be used to supplement traditional data in order to provide better information that would other ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50402
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50402
ND
50402
Εναλλακτικός τίτλος
Research topics on credit risk management
Συγγραφέας
Γιαννούλη, Παναγιώτα του Πέτρος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Καραγρηγορίου Αλέξανδρος
Κωνσταντινίδης Δημήτριος
Ξανθόπουλος Στυλιανός
Χατζόπουλος Πέτρος
Χαλιδιάς Νικόλαος
Μαύρη Μαρία
Milan Stehlik
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Λέξεις-κλειδιά
Πιστωτικός κίνδυνος; Αλγόριθμοι ταξινόμησης; Λογιστική παλινδρόμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)