Διερευνώντας τις τρέχουσες πρακτικές και τις αντιλήψεις των εμπλεκομένων με τις Ελληνικές και Ισπανικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προς επαναπροσδιορισμό του οικοσυστήματος συλλογής δεδομένων επιτόπιας χρήσης

Περίληψη

Οι πρόσφατες τεχνολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις σήμερα προσφέρουν στις βιβλιοθήκες τα μέσα και την ευκαιρία να ενισχύσουν τον ρόλο, τον αντίκτυπο και την προβολή τους και να γίνουν ένας κρίσιμος πανεπιστημιακός δείκτης προσθέτοντας στην αυξανόμενη δυναμική και πολυπλοκότητα ενός χώρου που ήδη απαιτεί αυξημένη εξειδίκευση, συνεργασίες και νέες διαδικασίες αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού όπου μια αποδοτική βιβλιοθήκη θεωρείται σημαντικό κεφάλαιο για τα πανεπιστήμια, μετρήσεις της δραστηριότητας της βιβλιοθήκης που θα συμβάλλουν στην πρακτική συνάφεια της πολιτικής και των λειτουργιών της καθίστανται περισσότερο θεμελιώδεις από ποτέ.Υπό αυτές τις συνθήκες, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου έχουν αρχίσει να εξετάζουν και προτεραιοποιούν σενάρια όπου συμπλέκονται οι βιβλιοθήκες με την μάθηση και εκπαιδευτική επιτυχία και να πραγματοποιούν πιλοτικές μελέτες γύρω από εφικτές ενσωματώσεις δεδομένων βιβλιοθήκης σε συστήματα αναλυτικής της μάθησης. Και ενώ η επιστημο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The latest technological and pedagogical advancements today offer libraries the means and opportunity to enhance their role, impact, and visibility and become a crucial university indicator adding to the growing dynamics and complexity of a field that already call for increased specialization, collaboration and new evaluation approaches. In the international competition context where an efficient library is considered an important asset for higher education institutions, library activity metrics contributing to the practical relevance of library policy and operations are becoming more fundamental than ever. Under these circumstances, researchers and practitioners have started to investigate and prioritize user stories linking libraries, student learning, and success and pursue pilot studies around achievable integrations of library data into institutional learning analytics. And while disciplinary identity is continuing to be debated, the contention that the participatory development o ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Los últimos avances tecnológicos y pedagógicos ofrecen a las bibliotecas los medios y la oportunidad de mejorar su función, impacto y visibilidad y convertirse en un indicador universitario crucial que se suma a la dinámica y complejidad cada vez mayores de un campo que ya exige alta especialización, colaboración y nuevos enfoques de evaluación. En el contexto de la competencia internacional donde una biblioteca eficiente se considera un activo importante para las instituciones de educación superior, las métricas de actividad de la biblioteca que contribuyen a la relevancia práctica de sus políticas y operaciones se están volviendo más fundamentales que nunca. En estas circunstancias, investigadores y profesionales han comenzado a priorizar la vinculación de las bibliotecas con el aprendizaje y el éxito estudiantil, y realizar estudios piloto en torno a integraciones alcanzables de los datos de la biblioteca en sistemas institucionales de análisis de aprendizaje. La afirmación de que ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50385
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50385
ND
50385
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring current practices and Greek and Spanish academic library stakeholder perceptions towards reconceptualizing in-library use data collection ecosystem
Συγγραφέας
Σάντ-Γερονικολού, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Department of Library and Information Sciences
Εξεταστική επιτροπή
Sanz-Casado Elias
Rodríguez-Bravo Blanca
Pomim-Valentim Marta-Lígia
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Επιστήμη πληροφόρησης
Λέξεις-κλειδιά
Ανώτατη εκπαίδευση; Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες; Βιβλιοθηκονομία; Παιδαγωγική; Αναλυτική της μάθησης; Βιβλιομετρία; Πληροφορική Τεχνολογία; Ελλάς; Ισπανία
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)