Προς ένα βιώσιμο δομημένο περιβάλλον: αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο ανοικτών κατασκευαστικών συστημάτων

Περίληψη

Η διατριβή αυτή φιλοδοξεί να παρέχει ένα προκαταρκτικό πλαίσιο για ένα βιώσιμο παράδειγμα στον κατασκευαστικό τομέα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει μια καθιερωμένη προσέγγιση για βιώσιμες πρακτικές στις κατασκευές. Η έννοια τεχνολογιών φιλικών προς τον χρήστη εισήχθη για να χρησιμεύσει ως βάση για ουσιαστικές πρακτικές βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα. Οι τοπικές παραδοσιακές κατασκευές έχουν να μας διδάξει πολύτιμα μαθήματα σε ό,τι αφορά την κατασκευή κτιριακών δομών με αυτόνομο και αποκεντρωμένο τρόπο, όπως υπαγορεύει η έννοια της φιλικότητας. Με τη στεγαστική κρίση να αποτελεί το σημείο εκκίνησης της έρευνας αυτής, η διατριβή στοχεύει να ρίξει φως στο πώς μπορεί να ευδοκιμήσει μια εναλλακτική λύση που βασίζεται σε τεχνολογίες φιλικές προς τον χρήστη έναντι της συμβατικής κατασκευαστικής προσέγγισης. Οι επιπτώσεις των συμβατικών κατασκευαστικών πρακτικών στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας περιλαμβάνουν υψηλά επίπεδα συμβολής στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, αυξημένα ποσοστά αστέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aspires to provide a preliminary framework for a convivial paradigm in the construction sector. So far, there is no established approach to sustainable construction in this sector. In this context, the concept of convivial technology was introduced to serve as the basis for meaningful sustainability practices in the construction sector. The construction of vernacular structures has valuable lessons to teach us in terms of building structures in an autonomous and decentralised way, as the concept of conviviality dictates.With the housing crisis forming the starting point of the research, the thesis aims to shed light on how a convivial alternative to the conventional construction approach can thrive. The implications of conventional construction practices on the three pillars of sustainability include high contribution levels to global carbon emissions, augmented rates of homelessness, and low user participation in the construction process.Hence, the focus is placed on an em ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Selle lõputöö eesmärk on tutvustada lihtsat inimmõõtmelise tehnoloogia raamistikku ehitussektori jaoks. Antud sektoris pole siiani ühtegi kindlaks kujunenud jätkusuutlikku lähenemisviisi. Töös pakutakse üheks võimalikuks variandiks inimmõõtmelise tehnoloogia kontseptsiooni, mis võiks olla mõjusate jätkusuutlike tavade aluseks ehitussektoris. Inimmõõtmelise tehnoloogia printsiibil ehitatakse struktuure autonoomselt ja detsentraliseeritult, juhindudes muu hulgas ka väärtuslikke õppetunde pakkuvatest rahvuslikest ja pärandtavadest. Uue kinnisvarakriisi tekkimist silmas pidades näitlikustab see lõputöö, kuidas edeneb ja õitseb tavapäraste ehitussektori tavade kõrval selle alternatiiv – inimmõõtmeline tehnoloogia. Traditsiooniliste ehitustavade negatiivsed mõjud jätkusuutlikkuse kolmele alustalale kujutavad endast suuri süsinikdioksiidi emissioone, suurenevat kodutusmäära ning liiga väikest kasutajapoolset osalust ehitusprotsessis. Traditsiooniliste ehitustavade alternatiivina on hetkel k ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50284
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50284
ND
50284
Εναλλακτικός τίτλος
Towards a convivial built environment: developing an open construction systems framework
Ehituses inimmõõtmelisusele üleminemine: avatud ehituse süsteemi raamistik
Συγγραφέας
Πριάβολου, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Tallinn University of Technology
Εξεταστική επιτροπή
Kostakis Vasileios
Niaros Vasileios
Garmulewicz Alysia
Kohtala Cindy
Karo Erkki
Calzati Stefano
Raudla Ringa
Masso Anu
Holts Kaire
Ylönen Matti Ville Samuli
Lember Veiko
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Κατασκευή και Οικοδομική τεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Πράσινη και Αειφόρα επιστήμη και Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιωσιμότητα; Συνεργασία; Συμμετοχική έρευνα δράση; Ανοιχτός κώδικας; Περιβάλλον; Μοντελοποίηση πληροφορίας
Χώρα
Εσθονία
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.