Ανάπτυξη και εφαρμογή γενετικών εργαλείων με στόχο τη μελλοντική βελτίωση της παραγωγής σε δύο νέα είδη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, τον κρανιό (Argyrosomus regius) και το μαγιάτικο (Seriola dumerili)

Περίληψη

Η ανάπτυξη νέων γενετικών εργαλείων, όπως και η βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων για την βελτίωση της παραγωγής στην ιχθυοκαλλιέργεια για τα είδη Κρανιό και Μαγιάτικο υπήρξε ο κεντρικός ερευνητικός στόχος στην παρούσα διδακτορική διατριβή. Ο εκσυγχρονισμός στον σχεδιασμό των προγραμμάτων αναπαραγωγής καθώς και η γενετική επιλογή υποβοηθούμενη από πολυμορφικούς δείκτες, είναι προϋποθέσεις οι οποίες στην υλοποίηση τους δίνουν σημαντικές δυνατότητες στην παραγωγική διαδικασία. Αναπτύξαμε δύο multiplex γενετικών τόπων για τον Κρανιό και το Μαγιάτικο, αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιήσαμε για την εκτίμηση της γενετικής παραλλακτικότητας 11 αποθεμάτων αποτελούμενων από 946 ιχθύες σε συνθήκες εκτροφής, για την διερεύνηση των συνεπειών της ανάμιξης αποθεμάτων καθώς και της προκύπτουσας γενετικής ομαδοποίησης μέσω παραμέτρων πληθυσμιακής γενετικής. Προτείναμε μία μεθοδολογία εκτίμησης σχέσεων συγγένειας σε πολλαπλά αποθέματα, με βάση την οποία εκτιμήσαμε ατομικούς συντελεστές ενδογαμίας, όπως επίση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of new genetic tools, as well as the optimal use of existing ones to improve production in fish farming for Meagre and Greater amberjack species has been the main research goal in this doctoral dissertation. Modernization in the design of breeding programs as well as genetic selection assisted by polymorphic markers, are conditions which in their implementation give important possibilities in the production process. We developed two multiplex genetic loci for Meagre and Greater amberjack, respectively, which we used to estimate the genetic diversity of 11 stocks consisting of 946 farmed fish, to investigate the effects of stock mixing and the resulting genetic clustering via population genetics parameters. We proposed a methodology for estimating kinship relationships in multiple stocks, based on which we estimated individual inbreeding values, and we compared two methods of selecting broodstock from crosses of 27 parents from one stock. In addition, we investigated th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49957
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49957
ND
49957
Εναλλακτικός τίτλος
Development and application of genetic tools aiming at the future production improvement in two new species for the mediterranean aquacultiure, the meagre (Argyrosomus regius) and the greater amberjack (Seriola dumerili)
Συγγραφέας
Νούσιας, Ορέστης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών, Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας. Eργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας - Βιολογίας Ιχθύων
Εξεταστική επιτροπή
Παυλίδης Μιχαήλ
Τσιγγενόπουλος Κωνσταντίνος
Δελιδάκης Χρήστος
Σπηλιανάκης Χαράλαμπος
Πουλακάκης Νικόλαος
Παπανδρουλάκης Νικόλαος
Χατζηπλής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Γενετική και Κληρονομικότητα
Λέξεις-κλειδιά
Κρανιός; Μαγιάτικο; Γενετικοί δείκτες SSR; Πολλαπλοί γενετικοί δείκτες; Παραγωγή; Γενετικός χάρτης; Ποσοτική γενετική; Γονιδιωματική; Συγκριτική γονιδιωματική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)