Γλωσσική ακροβατική και υβριδικές κατασκευές ταυτοτήτων στο έργο της Herta Muller: μια διεπιστημονική μελέτη με παραδείγματα σχεδιασμού για το μάθημα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα

Περίληψη

Η διατριβή μου με τίτλο Γλωσσική ακροβατική και υβριδικές κατασκευές ταυτοτήτων στο έργο της Herta Müller. Μια διεπιστημονική μελέτη με προτάσεις εφαρμογής για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο ασχολείται με την μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων (κεφάλαια 1-5), το δεύτερο με την διδακτική της λογοτεχνίας (κεφάλαια 6-7).Αρχικά γίνεται επισκόπηση της πολύγλωσσης λογοτεχνικής παραγωγής του γερμανόφωνου χώρου και αναφορά στην δυσκολία κατηγοριοποίησης των κειμένων της Herta Müller (κ2). Ο λόγος της Müller ως «λόγος του ενδιάμεσου» αποτελεί έκφραση υβριδικών διαρθρώσεων του Εγώ (κ3). Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις ιδιαιτερότητες και την λειτουργία της γλώσσας ενώ ακολουθούν τα πρώτα συμπεράσματα με τα οποία τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός των εν λόγω κειμένων ως διαπολιτισμική γραφή. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παραθέτω προτάσεις για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, οι οποίες βασίζονται σε αποσπάσματα κειμένων της συγγραφέως (κ6). ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

My dissertation with the title Linguistic acrobatics and hybrid constructs of identity within Herta Müller's work. An interdisciplinary examination with a procedural model for teaching German as a foreign language consists of two parts: the first part exam-ines the literature (chapter 1-5), the second part a procedural model for teaching German as a foreign language (chapter 6-7). At first the multilingual literary production of the German-speaking area is regarded and the difficulty of the categorization of Herta Müller’s texts (chapter 2). Müller’s writing as «writing in between» signifies the expression of hybrid configurations of the Ego (chapter 3). The forth chapter is dedicated to the characteristics and the function of lan-guage while the first conclusions are stated and the designation of these texts as trans-cultural writing is verified. In the second part of the dissertation I cite proposals for teaching German as a foreign language using excerpts of texts of the author (ch ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Meine Dissertation Sprachakrobatik und hybride Identitätskonstruktionen im Werk Herta Müllers. Eine interdisziplinäre Studie mit Planungsbeispielen für den fremd-sprachlichen Deutschunterricht besteht aus einem literaturwissenschaftlichen (Κ1-5) und einem literaturdidaktischen Teil (Κ6-7). Zunächst wird der Forschungsstand zur mehrsprachigen Literatur im deutschsprachigen Raum zusammengefasst und die Problematik der Einordnung des Werks Herta Müllers betrachtet (K2). Müllers Schreibart als „Schreiben im Dazwischen“ wird als Ausdruck hybrider Ich-Konfigurationen im Kontext des Transkulturalitätsdiskurses besprochen (K3). Das vierte Kapitel widmet sich den Besonderheiten und der Funktion der Müller-schen Sprache, während im fünften Kapitel das Transkulturalitätskonzept auf Herta Müllers Texte angewendet wird. In einem ersten Resümee wird die Einordnung der Texte als transkulturelles Schreiben schließlich legitimiert. Es folgen Planungsbeispiele für den fremdsprachlichen Deutschunterr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49932
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49932
ND
49932
Εναλλακτικός τίτλος
Linguistic acrobatics and hybrid constructs of identity within Herta Müller's work: an interdisciplinary examination with a procedural model for teaching German as a foreign language
Sprachakrobatik und hybride Identitätskonstruktionen im Werk Herta Müllers: eine interdisziplinäre Studie mit Planungsbeispielen für den fremdsprachlichen Deutschunterricht
Συγγραφέας
Μαρκούδη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Στουρμ-Τριγωνάκη Ελκε
Γεωργοπούλου Ελένη
Σιδηροπούλου Ρενάτε
Ρασιδάκη Αλεξάνδρα
Πάγκαλος Ιωάννης
Πετροπούλου Παρασκευή
Lindinger Stefan
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γερμανική, Ολλανδική, Σκανδιναβική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γλώσσα; Υβριδικό; Διαπολιτισμική; Λογοτεχνία; Ταυτότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γερμανικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)