Συσταδικοί τύποι και συνθήκες της φυσικής αναγέννησης της ελάτης στο όρος Παρνασσός

Περίληψη

Η ελάτη στη χώρα μας συγκροτεί υψηλά δάση αναμφισβήτητης αξίας. Διαχρονικά έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε πολλά επίπεδα (προστασία, οικολογία, οικονομία κ.λπ.) σε σχέση με τον άνθρωπο. Η γνώση της δομής των δασών είναι απαραίτητη για τη σωστή αντιμετώπισή τους μέσω της διαχείρισης ή της προστασίας τους με σκοπό την διατήρηση των πολλαπλών ρόλων τους. Στο όρος Παρνασσός (Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα) υπάρχουν δασικά οικοσυστήματα υπό καθεστώς προστασίας (Εθνικός Δρυμός Παρνασσού) και δασικά οικοσυστήματα διαχειριζόμενα. Κυρίαρχο είδος είναι η ελάτη η οποία, αν και βρίσκεται σε περιβάλλον ξηροθερμικό, αναπτύσσει παραγωγικά δάση. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως σκοπό τη διενέργεια δασοκομικής έρευνας των συστάδων της ελάτης του Παρνασσού. Εφαρμόστηκε χωρική ανάλυση με σύγχρονες μεθόδους (Geographic Information System G.I.S.) και με συσκευές χωρικού εντοπισμού (Global Positioning System G.P.S.) η οποία βοήθησε στη χωρική κατανομή των περιβαλλοντικών παραμέτρων, στην ποσοτικοποίηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In Greece there are high fir forests of undeniable value. Their roles through years are οn multiple levels (protection, ecology, economy, etc) and in relation with human activities. Forests structure knowledge and right confrontation through management or protection is a necessity to preserve all those roles. On mount Parnassos (Sterea Ellada, Greece) there are forest ecosystems under protection (Parnassos National Park) and in management. Greek fir is the main species which grows productive forests despite the dry thermal conditions of the region. This thesis is about silvicultural research of fir stands on mount Parnassos. Spatial analysis applied with contemporary methods such as Geographic Information System G.I.S. and Global Positioning System devices which helped in spatial allocation of environmental parameters, as well as in numeral calculation and accurate location of data. There was stratification of the below parameters: a) slope, b) aspect, c) soil quality, d) soil parent m ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/49699
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49699
ND
49699
Εναλλακτικός τίτλος
Stand types and conditions of natural regeneration of fir at the mount Parnassos
Συγγραφέας
Σύρμπα, Ευδοξία του Στυλιανός
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Τσιτσώνη Θέκλα
Γκανάτσας Πέτρος
Ζάγκας Θεοχάρης
Γήτας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Τάκος Ιωάννης
Σπανός Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Abies cephalonica; Δομή συστάδας; Διαχειριζόμενες συστάδες ελάτης; Μη διαχειριζόμενες συστάδες ελάτης; Εθνικός Δρυμός Παρνασσού; Φυσική αναγέννηση; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.