Φυτοκοινωνιολογική έρευνα των μεσογειακών οικοσυστημάτων με Erica manipuliflora Salisb. στο Νομό Χαλκιδικής

Περίληψη

Η Erica manipuliflora Salisb. (σουσούρα) αποτελεί κυρίαρχο είδος θαμνωδών εκτάσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αναπτύσσεται σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία ξηρής και θερμής περιόδου. Η Erica manipuliflora είναι ελάχιστα απαιτητικό είδος και μπορεί να εγκατασταθεί σε περιβάλλοντα με ακραίες συνθήκες. Η Χαλκιδική αποτελεί μία περιοχή που το συγκεκριμένο είδος βρίσκει καλή ανάπτυξη και παρόλο που καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες διαθέσιμες (μόνο αποσπασματικά από εργασίες που επικεντρώνονται στη μελέτη άλλων ειδών π.χ. Pinus halepensis) για τις φυτοκοινωνίες και τη συνοικολογία. Οι εκτάσεις του Νομού Χαλκιδικής με τη συμμετοχή του είδους Erica manipuliflora, το οποίο συμμετέχει σε αυτές είτε ως κυρίαρχο, είτε ως συγκυρίαρχο, μελετήθηκαν φυτοκοινωνιολογικά με τη μέθοδο του Braun-Blanquet (1951, 1964) με σκοπό τον καθορισμό και την περιγραφή των μονάδων βλάστησής τους. Συνολικά διενεργήθηκαν 250 φυτοληψίες [ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Erica manipuliflora Salisb. is a shrub species, which participates in shrub communities in many areas of Greece. It grows in areas with Mediterranean climate, characterized by a severe dry and warm season. Requirements of the species are few and it as a result it can be established in environments of extreme conditions. Although the species is well developed and occupies large areas of Chalkidiki there is not much information available (only except from work focusing on the study of other species e.g. Pinus halepensis) with regard to its plant communities and ecology.The areas of Chalkidiki Prefecture with the participation of Erica manipuliflora, which participates either as a dominant or as a co-dominant species, were studied phytosociologically, by the method of Braun-Blanquet (1951, 1964) for the purpose of defining them and describing their phytosociological units. A sum of 250 phytosociological plots was made [170 of the present study and 80 from Damianidis (2011), for the same a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47195
ND
47195
Εναλλακτικός τίτλος
Phytosociological research of the mediterranean ecosystems with Erica manipuliflora Salisb. in prefecture of Chalkidiki
Συγγραφέας
Δαμιανίδης, Χρήστος Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής - Γεωβοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Ελευθεριάδου Ελένη
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Ζάγκας Θεοχάρης
Παναγιωτίδης Σαμψών
Τσιριπίδης Ιωάννης
Φωτιάδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Φυτοκοινωνιολογική ανάλυση; Βλάστηση μεσογειακών οικοσυστημάτων; Συνοικολογία; Συνταξινόμηση; Ανάλυση ομαδοποίησης (Cluster analysis); Ανάλυση διαβάθμισης (Gradient analysis); Μη μετρική πολυδιάστατη κλιμακοποίηση (NMDS); Σουσούρα; Αείφυλλα πλατύφυλλα; Χαλέπιος πεύκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
227 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα