Η διάρθρωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα: τομές στην εκπαίδευση των φιλολόγων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διάρθρωση της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης όσον αφορά τον διαχωρισμό των Τμημάτων της και τις ειδικεύσεις που παρέχει σε κάθε χρονική περίοδο, έχοντας ως αφετηρία τη δεκαετία του 1970 και φτάνοντας έως σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Σχολή ήδη από την ίδρυσή της χαρακτηρίζεται για το προοδευτικό της πνεύμα, οι εκάστοτε αλλαγές στην εσωτερική δομή της προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των αλλαγών στη διάρθρωση της Σχολής που έλαβαν χώρα αυτό το διάστημα, η διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών για τις οποίες αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες αλλαγές σε συνάρτηση με τις κοινωνικο-πολιτικές συγκυρίες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες, η κριτική παρουσίαση των απόψεων που εκφράστηκαν την περίοδο αυτή από όλους τους φορείς που σχετίζονται με τη Σχολή, καθώς και η διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών και καθηγητριών της Σχολής, εν ενεργεία και μη, για την εκάστοτε δομή της και τη σημερινή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the structure of the Faculty of Philosophy of Thessaloniki regarding the separation of its Departments and the specializations it provides in each time period, starting from the 1970s and reaching until today. Taking into account the fact that this Faculty has been characterized for its progressive spirit since its foundation, the changes in its internal structure are of great interest. The purpose of this thesis is to review the changes in the structure of the Faculty that took place during this period, to investigate the deeper reasons for which the specific changes were decided in relation to the socio-political circumstances and the educational needs, the critical presentation of the views expressed during this period by all bodies related to the Faculty, as well as the investigation of the views of the professors of the Faculty, active and not, for its respective structure and the current organization of its Departments. Through this research, it is e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49627
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49627
ND
49627
Εναλλακτικός τίτλος
Τhe structure of the Faculty of Philosophy of the University of Thessaloniki from the 1970s until today: milestones in the education of philologists
Συγγραφέας
Δημοπούλου, Ιουλία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Φούκας Βασίλειος
Μπέτσας Ιωάννης
Κιμουρτζής Παναγιώτης
Μπίκος Κωνσταντίνος
Τσιούμης Κωνσταντίνος
Σαρακινιώτη Αντιγόνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης; Τμήματα; Ειδικεύσεις; Εκπαίδευση φιλολόγων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)