Μελέτη επίδρασης φυσικού αερισμού στο μικρο-περιβάλλον κτηνοτροφικής μονάδας με χρήση τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα

Περίληψη

Η συγκέντρωση της αμμωνίας και του διοξειδίου του άνθρακα, η εσωτερική θερμοκρασία και σχετική υγρασία παρακολουθήθηκαν σε ένα πτηνοτροφείο ορνίθων ωοτοκίας με φυσικό αερισμό στη Βόρεια Ελλάδα. Οι μετρήσεις έγιναν σε τρία σημεία δειγματοληψίας δύο μέτρα πάνω από το έδαφος χρησιμοποιώντας τεχνολογία συσκευής ανοιχτού κώδικα και αισθητήρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 12 ημερών την άνοιξη (Μάρτιος–Απρίλιος 2016). Από τις μετρήσεις των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα προέκυψε ο υπολογισμός του ρυθμού αερισμού με την έμμεση μέθοδο του ισοζυγίου του διοξειδίου του άνθρακα και του ρυθμού εκπομπών της αμμωνίας. Οι συγκεντρώσεις αμμωνίας ήταν μερικές φορές υψηλές, αλλά οι περισσότερες μετρήσεις δεν ξεπέρασαν τα 25 ppm. Η συγκέντρωση της αμμωνίας παρουσίασε σημαντική αύξηση με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Οι ημερήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης αμμωνίας κυμαίνονταν μεταξύ 13,49±4,15 έως 28,50±5,71 ppm για το σημείο δειγματοληψίας SP1, 9,32±3,49 έως 29,55 ± 1 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The concentration of ammonia and carbon dioxide, the internal temperature and relative humidity were monitored in a poultry farm of laying hens with natural ventilation in Northern Greece. The measurements were made at three sampling points two meters above the ground using open source device technology and sensors during a period of 12 days in the spring (March-April 2016). The measurements of the carbon dioxide concentrations resulted in the calculation of the ventilation rate by the indirect method of the carbon dioxide balance and subsequently of the ammonia emission rate. Ammonia concentrations were sometimes high but most of the measurements did not exceed 25 ppm. Ammonia concentration showed a considerable increase with increase in temperature and relative humidity. The daily mean values of ammonia concentration varied between 13.49±4.15 to 28.50±5.71 ppm for sampling point SP1, 9.32±3.49 to 29.55±13.52 ppm for sampling point SP2, both near the side openings, and 7.99±2.97 to 29 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/49617
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49617
ND
49617
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the effect of natural ventilation on the micro-environment of a livestock unit using open source technology
Συγγραφέας
Δενιζοπούλου, Αναστασία του Χρήστος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Νικήτα-Μαρτζοπούλου Χρυσούλα
Κωτσόπουλος Θωμάς
Φράγκος Βασίλειος
Μόσχου Δημήτριος
Μπασδαγιάννη Ζωίτσα
Μπαρτζάνας Θωμάς
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Άλλες Γεωπονικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικός αερισμός; Κτηνοτροφική Μονάδα; Μικροκλιματικές παράμετροι; Τεχνολογία Ανοιχτού Κώδικα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.