Η συμβολή του R. M. Dawkins στην έρευνα των ελληνικών παραμυθιών

Περίληψη

Ο άγγλος ελληνιστής Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955) υπήρξε επιφανής αρχαιολόγος (1902-1914) -αντάξιος του συμπατριώτη του Arthur Evans-, γλωσσολόγος των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, καθηγητής Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Οξφόρδη (1920-1939), αναγνωρισμένος ερευνητής και μελετητής του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του (1939-1955), αφιέρωσε την επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητά του στο ελληνικό παραμύθι. Η όψιμη ενασχόλησή του με τις λαϊκές αφηγήσεις καθαυτές ήρθε ως καταστάλαγμα πολυετούς (σε βάθος 40ετίας, 1900-1940) επιτόπιας έρευνας σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας και του ελληνισμού (επικυριαρχούμενα Δωδεκάνησα, Καππαδοκία, Πόντο, Κύπρο, ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία) αλλά και ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου (Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Μικρά Ασία).Η διατριβή, προϊόν αρχειακής έρευνας στα Κατάλοιπα του Dawkins στην Οξφόρδη (Taylor Institution) μα και ενδελεχούς θεώρησης της υπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The English Hellenist Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955) was a prominent archaeologist (1902-1914) -worthy of his compatriot Arthur Evans-, linguist of Modern Greek dialects and idioms, professor of Byzantine and Modern Greek Language and Literature in Oxford (1920-1939), recognized researcher and scholar of Modern Greek popular culture. During the last period of his life (1939-1955), he dedicated his scientific and writing activity to the Greek folktale. His late involvement with folk narratives itself came as a result of many years lasting (nearly 40 years, 1900-1940) field research in every corner of Greek territory and Hellenism (dominant Dodecanese, Cappadocia, Pontus and Cyprus, greek-speaking Magna Greacia) and the Mediterranean basin (Southern Europe, North Africa, Middle East, Asia Minor).The dissertation, a product of archival research in the Dawkins Residues in Oxford (Taylor Institution) but also a thorough consideration of the existing bibliography around his life an ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Der englische Hellenist Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955) war ein prominenter Archäologe (1902-1914) -der seinem Landsmann Arthur Evans würdig war-, Linguist der neugriechischen Dialekte und Redewendungen, Professor für Byzantinische und Neugriechische Sprache und Literatur, anerkannter Forscher und Gelehrter der Moderne Griechische Volkskultur. In seiner letzten Lebensphase (1939-1955) widmete er seine wissenschaftliche und schriftstellerische Tätigkeit dem griechischen Märchen. Seine späte Beschäftigung mit Volksmärchen war das Ergebnis vieler Jahre (in den Tiefen von 40 Jahren, 1900-1940) der Feldforschung in jeder Ecke des griechischen Territoriums und des Hellenismus (dominant Dodekanese, Kappadokien, Pontus und Zypern, Südlich Italien) im Mittelmeerraum Becken (Südeuropa, Nordafrika, Naher Osten, Kleinasien). Die Dissertation, ein Produkt der Archivrecherche in den Dawkins Rückstände im Oxford (Taylor Institution), aber auch eine gründliche Betrachtung der vorhandenen Lit ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
DOI
10.12681/eadd/49608
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49608
ND
49608
Εναλλακτικός τίτλος
R.M. Dawkins' contribution to the research of Greek folktales
R.M. Dawkins' Beitrag zur Erforschung griechischer Märchen
Συγγραφέας
Παπακυπαρίσσης, Αναγνώστης του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξιάδης Μηνάς
Μερακλής Μ.Γ.
Καπλάνογλου Μαριάνθη
Χρυσανθοπούλου Βασιλική
Κακάμπουρα Ρέα
Βαρβούνης Μ.Γ.
Κατσαδώρος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Λαϊκός πολιτισμός
Λέξεις-κλειδιά
Ντόκινς Ρίτσαρντ Μ.; Ελληνικό λαϊκό παραμύθι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.