Η δυνατότητα επιρροής της ανεπίσημης διπλωματίας στα διακοινοτικά στερεότυπα: η περίπτωση της Κυπριακής διένεξης

Περίληψη

Ο ρόλος των μη κρατικών, μη κυβερνητικών δρώντων στον μετασχηματισμό των διενέξεων αποτελεί ανοιχτό θέμα συζήτησης στη μελέτη των συγκρούσεων. Από τη μία μεριά, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις παραβλέπουν τον ρόλο τους και τον θεωρούν ασήμαντο σε έναν κόσμο όπου επικρατούν οι πολιτικές των κρατών. Από την άλλη, οι σύγχρονες, ενθουσιώδεις προσεγγίσεις κλίνουν προς την κανονιστική μεροληψία και μεγαλοποιούν το ρόλο των μη κρατικών δρώντων. Στην παρούσα διατριβή, μελετώ την δυνατότητα επιρροής των ανεπίσημων διπλωματικών επαφών στην κατάρριψη των στερεοτύπων και στον μετασχηματισμό της κυπριακής διένεξης. Στην περίπτωση της Κύπρου η έντονη, μη κυβερνητική εμπλοκή διεθνών και εγχώριων δρώντων δημιουργεί ένα μωσαϊκό δραστηριοτήτων αφιερωμένο στην κατάρριψη των στερεοτύπων και στον ασαφή και υπέρμετρα προβεβλημένο στόχο της συμφιλίωσης. Στην έρευνα αυτή, εξετάζω το βαθμό επιρροής (είτε θετικό, είτε αρνητικό) τριών παραμέτρων: 1. Τη δραστηριότητα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The role of non-state, non-governmental actors in conflict transformation is an issue of debate in the study of conflict; on the one hand, traditionalist approaches disregard their role as insignificant in a world of state politics. On the other, contemporary, enthusiastic approaches tend to fall into a normative bias and exaggerate the role of non-governmental actors. In the present thesis, I study the influencing capability of unofficial diplomatic contact on stereotype-breaking and conflict transformation in Cyprus. In the case of Cyprus, heavy, non-governmental engagement by international and domestic actors creates a mosaic of activities dedicated to the breaking of stereotypes and the vague, overused aim of reconciliation. In the research, I examine the degree of influence (be it positive or negative) of three parameters; 1. CSO and NGO activity, 2. Economic interdependence, interaction and activity, and 3. Cultural and sports activity, on stereotype-breaking and conflict transfo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49432
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49432
ND
49432
Εναλλακτικός τίτλος
The influencing capability of unofficial diplomacy on intercommunal stereotypes: the case of Cyprus conflict
Συγγραφέας
Πασαμήτρος, Νικόλαος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Καιρίδης Δημήτριος
Χειλά Ειρήνη
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
Υφαντής Κωνσταντίνος
Ευαγγελόπουλος Γεώργιος
Καραγιαννοπούλου Ζαχαρούλα
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης-Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Επιστήμη λήψης αποφάσεων
Λέξεις-κλειδιά
Ανεπίσημη Διπλωματία; Στερεότυπα; Μετασχηματισμός Διενέξεων; Κύπρος; Κοινωνία των πολιτών; Οικονομική Αλληλεξάρτηση; Πολιτισμός; Αθλητισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)