Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση κατανεμημένων αλγορίθμων διαχείρισης έξυπνων δικτύων ενέργειας

Περίληψη

H ολοένα αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στην αναζήτηση καινοτόμων τεχνικών παραγωγής, διαχείρισης και πρόβλεψης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του ευφυούς δικτύου αναφέρεται στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, με κύριο γνώμονα την βελτιστοποίηση της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και η ανάλυση ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια σύντομη εισαγωγή, αναλύονται οι βασικότερες έννοιες ενός «έξυπνου δικτύου» (smart grid): Ως μια νέα ιδέα για το σύστημα παροχής ενέργειας, το έξυπνο δίκτυο περιλαμβάνει πολλές προηγμένες τεχνολογίες, μεθοδολογίες, νέους αλγόριθμους και δημιουργικές αρχιτεκτονικές ως υπηρεσία αλλά και για την λειτουργία των επιχειρήσεων, την επίλυση προβλημάτων, όπως μείωση εκπομπών άνθρακα, βελτιστοποίηση κατανομής πόρων, ασφάλεια δικτύου και βελτίωση αξιοπιστίας και παροχής ενέργειας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εν συνεχεία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The growing energy demand over the last decades, has led scientific research towards innovative techniques of production, management, and forecasting of energy. In this context, the concept of smart grid refers to decentralized energy production, with the main focus on optimizing the efficiency of energy systems. The purpose of this doctoral dissertation is the study and analysis of intelligent electricity networks. In the first chapter, a brief introduction is made, the basic concepts of a "smart grid" are analyzed: As a new idea for the power supply system, the smart grid includes many advanced technologies, methodologies, new algorithms and creative architectures as a service but also for business operation, problem solving, such as reducing carbon emissions, optimizing resource allocation, network security and improving reliability and power supply in the best possible way. Chapter 2 then focuses on exploring the needs and identifying innovative ideas that will contribute to the re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49234
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49234
ND
49234
Εναλλακτικός τίτλος
Design, development and experimental evaluation of distributed smart grid management algorithms
Συγγραφέας
Τσαμπάσης, Ελευθέριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Γαροφαλάκης Ιωάννης
Χατζηγιαννάκης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Θεόδωρος
Νικολετσέας Σωτήριος
Σιούτας Σπυρίδων
Παπαϊωάννου Ευαγγελία
Βολιώτης Σταμάτιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Έξυπνα δίκτυα ενέργειας; Κατανεμημένοι ενεργειακοί πόροι; Έξυπνο φορτίο; Ηλεκτρικά οχήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
219 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)