Βέλτιστη διαστασιολόγηση μονάδων διανεμημένης παραγωγής στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της βέλτιστης τοποθέτησης και διαστασιολόγησης Μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής (ΜΔΠ - Distributed Generation Units-DG units) προς εγκατάσταση σε ένα Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΔΗΕ - Distribution Network-DN). Ως αντικειμενικός στόχος έχει τεθεί η μείωση απωλειών ενός ΔΔΗΕ. Αρχικά, παρουσιάζεται το πρόβλημα και η μαθηματική του μοντελοποίηση. Βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης, γίνεται συγκριτική μελέτη διαφόρων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, αναλυτικών, ευριστικών και μεταευριστικών, και αναδεικνύεται η πλέον κατάλληλη ως προτεινόμενη για την επίλυση του προβλήματος, όπως το τελευταίο περιγράφεται και στοιχειοθετείται στη παρούσα διατριβή. Αναφορικά με τη μοντελοποίηση των ΜΔΠ, αρχικά γίνεται η παραδοχή πως είναι ικανές μόνο για έγχυση ενεργού ισχύος, ενώ αργότερα δύνανται τη διαχείριση τόσο της ενεργού, όσο και της αέργου ισχύος στην έξοδό τους. Ακόμη, παρουσιάζεται το πρόβλημα Αντίστροφης Ροής Ισχύος (ΑΡΙ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctorate dissertation the optimal siting and sizing of Distributed Generation (DG) units is contemplated, or Optimal DG placement problem (ODGP). As an objective the reduction of loss in a Distribution Network (DN) has been chosen. At first, the problem is presented along with its mathematical formulation. A comparative analysis among several of promising methods follows demonstrating the merits and flaws of them, and the most prominent one is being selected and recommended as the most suitable one for solving the problem in question. Regarding the DG units, they are considered initially capable only of active power injection in the DN and, later on, for both active and reactive power. The Reverse Power Flow (RPF) issue is presented, modeled and incorporated in the solving method. The effect of load variations on the solution of the problem is contemplated as well. Furthermore, using the concept of Capacity Factors (CFs) the method is extended to solve the optimal siting and s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48531
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48531
ND
48531
Εναλλακτικός τίτλος
Optimal siting and sizing of distributed generation units in distribution networks
Συγγραφέας
Gkaidatzis, Paschalis
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπρίδης Δημήτριος
Παπαγιάννης Γρηγόριος
Ανδρέου Γεώργιος
Αλεξιάδης Μηνάς
Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Χριστοφορίδης Γεώργιος
Μπουχουράς Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης; Διανεμημένη παραγωγή; Μεταευριστικές τεχνικές; Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας; Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xi, 148 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)