Διερεύνηση της σύλληψης ηλεκτρονίου σε κρούσεις ταχέων C4+ (1s2s 3S) ιόντων με αέριους στόχους, χρησιμοποιώντας τη διάταξη φασματοσκοπίας Auger ηλεκτρονίων ιόντων στις 0 μοίρες που κατασκευάστηκε με τη γραμμή L45 στον 5.5 MV tandem επιταχυντή του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει ως επί το πλείστον στην μελέτη της παρακάτω διεργασίας κρούσης: C4+(1s2s 3S) + T->C3+ (1s2s2p 4P, 2P±) + T+, κατά την οποία μια υψηλά φορτισμένη δέσμη ηλιοειδών ιόντων C4+ στη μακρόβια, μετασταθή κατάσταση 1s2s 3S συγκρούεται με αέριους στόχους (He, H2). Κατά τη κρούση αυτή, ένα ηλεκτρόνιο από τον στόχο δεσμεύεται στο 2p τροχιακο του ιόντος άνθρακα (ένας μηχανισμός γνωστός ως σύλληψη/ηλεκτρονίου), οδηγώντας στην παραγωγή των διπλά διεγερμένων λιθιοειδών καταστάσεων 1s2s2p 4P (quartet), 1s2s2p 2P- (εν συντομία 2P- ) και 1s2s2p 2P+ (εν συντομία 2P+), (doublet), μεταξύ άλλων που θα συζητηθούν μετέπειτα στο κείμενο. Αυτή η διεργασία κρούσης μπορεί εύκολα να διερευνηθεί πειραματικά, καθώς ο αρχικός 1s2s 3S, ιοντικός σχηματισμός είναι μετασταθής και ως εκ τούτου, συνυπάρχει σε διάφορες αναλογίες με τα 1s2 ιόντα στη θεμελιώδη κατάσταση κατά τη παραγωγή της δέσμης από τον επιταχυντή.Το βασικό ενδιαφέρον στη παραπάνω διεργασία έγκειται στο ερώτημα του αν οι καταστάσε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses primarily on the investigation of the collision process:C4+(1s2s 3S) + T->C3+ (1s2s2p 4P, 2P±) + T+, in which a highly-charged (He-like) beam of C4+ ions in the long-lived metastable state (1s2s 3S energetically collide with gas targets (He, H2). In the collision an electron from the target is captured by the 2p orbital of the carbon ion (a process known as electron transfer) in the process giving rise to the production of Li-like doubly-excited states 1s2s2p 4P (a spin quartet), 1s2s2p 2P- (for short as 2P-) and 1s2s2p 2P+ (for short as 2P+), both spin doublets, as well as many other levels to be discussed later. This collision process can be readily investigated experimentally since the initial, 1s2s 3S, ionic core is metastable and therefore naturally found mixed-in with the 1s2 ground state ions as provided by accelerators. One of the main interests in the aforementioned process has to do with the question of whether the similarly configured 1s2s2p 4P and 2P± ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49035
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49035
ND
49035
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of electron capture in swift C4+ (1s2s 3S) collisions with gas targets using a zero-degree Auger projectile spectroscopy apparatus built with the L45 beam line at the ‘Demokritos’ 5.5MV tandem accelerator
Συγγραφέας
Μαδέσης, Ιωάννης του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Τζούρος Θεόδωρος-Ιωάννης
Μπενής Εμμανουήλ
Χαρισόπουλος Σωτήριος
Dubois Alain
Κομίνης Ιωάννης
Ρακιτζής Θεόδωρος - Πέτρος
Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Ατομική, Μοριακή και Χημική φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Ατομική φυσική με επιταχυντές; Κρούσεις ιόντων ατόμων; Υψηλά φορτισμένα ιόντα; Διπλά διεγερμένες καταστάσεις; Φασματοσκοπία Auger ηλεκτρονίων; Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων ιόντων δέσμης; Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων ιόντων δέσμης στις 0 μοίρες; Σύλληψη ηλεκτρονίου (μονή μεταφορά ηλεκτρονίου); Σπιν στατιστική; Ιοντικές δέσμες μεικτών καταστάσεων; Ηλιοειδή ιόντα; Λιθιοειδή ιόντα; Μακρόβιες (μετασταθείς) καταστάσεις; Τροφοδοσία αλληλουχίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
6, xviii, 183 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.