Ανάπτυξη διμεταλλικών ηλεκτροκαταλυτών για εφαρμογή σε στοιχεία καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη νέων διμεταλλικών ηλεκτροκαταλυτών για την ηλεκτροχημική αντίδραση της αναγωγής του Ο2 (Oxygen reduction reaction, ORR) και την ηλεκτροχημική αντίδραση της οξείδωσης του Η2 (Hydrogen oxidation reaction, HOR) σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον, η οποία πραγματοποιήθηκε κύρια με την τεχνική του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου με τον ηλεκτροκαταλύτη ως εναπόθεμα μικρού πάχους (thin-film rotating electrode technique, RDE). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η δραστικότητα ως προς ORR, τόσο σε διάλυμα 0.1M HClO4 όσο και σε διάλυμα 0.1Μ ΚΟΗ, βασισμένων σε Pd διμεταλλικών ηλεκτροκαταλυτών 7.5 wt.% Pd – 2.5 wt.% M στηριγμένων σε αγώγιμο άνθρακα (Vulcan XC72R) οι οποίοι παρασκευάστηκαν κύρια με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού και υπέστησαν αναγωγή υπό ροή Η2 στους 300 oC. Οι ηλεκτροκαταλύτες αυτοί μελετήθηκαν επίσης όσον αφορά στη δραστικότητά τους ως προς ΗΟR σε διάλυμα 0.1Μ HClO4 αλλά και σε διάλυμα 0.1Μ ΚΟΗ. Οι ηλεκτροκαταλυτικές σκόνες χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Bimetallic electrocatalysts were studied towards the electrochemical oxygen reduction reaction (ORR) and the electrochemical hydrogen oxidation reaction (HOR) in acidic and alkaline environment mainly applying the rotating disk electrode (RDE) technique using a thin electrocatalytic film. Carbon black (Vulcan XC72R) supported Pd based bimetallic electrocatalysts 7.5 wt.% Pd – 2.5 wt.% M prepared via the wet impregnation method and reduced at 300 oC at H2 flow were tested towards their ORR and HOR activity in 0.1M HClO4 and 0.1M KOH. The aforementioned electrocatalysts were also examined as it concerns their physicochemical characteristic applying BET, XRD, TEM, SEM and XPS. Pt-based electrocatalysts with the same metal loading were also tested as reference materials. Pd-based electrocatalysts with higher metal loading (29 wt.%) applying the optimum reduction temperature and the optimum Pd:M ratio for which the activity towards the aforementioned reaction was maximized was compared with ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48609
ND
48609
Εναλλακτικός τίτλος
Development of bimetallic electrocatalysts for low-temperature fuel cells
Συγγραφέας
Μπάμπος, Γεώργιος του Στέφανος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπεμπέλης Συμεών
Κονταρίδης Δημήτριος
Βερύκιος Ξενοφών
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Τσιακάρας Παναγιώτης
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Νεοφυτίδης Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διμεταλλικοί ηλεκτροκαταλύτες; Αναγωγή του οξυγόνου; Οξείδωση του υδρογόνου; Χαμηλής θερμοκρασίας στοιχεία καυσίμου; Παλλάδιο, Λευκόχρυσος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
539 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.