Η έννοια της αναμαρτησίας και της αμαρτωλότητας στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη: σε σχέση με το «παράδοξο» που παρατηρείται στους στίχους 1,6-10 και 3,6-10

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση του νοήματος και της λειτουργικότητας μιας φαινομενικά παράδοξης τοποθέτησης που συναντούμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη και ειδικότερα στις περικοπές Α' Ιω. 1:6-10 και Α' Ιω. 3:6-10. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην πρώτη περικοπή υπογραμμίζεται ότι «ἐάν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτούς πλανῶμεν», στην δεύτερη περικοπή τονίζεται ότι «πᾶς ὁ γεγενημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ» και μάλιστα αυτός που είναι παιδί του Θεού, «οὐ δύναται ἁμαρτάνειν». Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε την ερμηνεία της φαινομενικής αυτής αντιπαράθεσης νοημάτων, ακολουθώντας την εξής μέθοδο: Στο πρώτο κεφάλαιο διερευνήθηκε το γενικότερο ιδεολογικό κλίμα της εποχής εκείνης. Αναφερθήκαμε στο περιεχόμενο της έννοιας της αμαρτίας και των παραμέτρων της στη σύγχρονη Ιουδαϊκή γραμματολογία. 1. Θέματα όπως αμαρτία, αμαρτωλότητα και αναμαρτησία, ανάγκη καθαρισμού και συγχώρεσης, ανταμοιβής των δικαίων και τιμωρίας των κακών, απησχόλησαν σε μεγάλο βαθμό τους Ιουδαίο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to investigate the meaning and function of an apparently paradoxical statement encountered in the first letter of John. The method chosen for this investigation is an exegetical study of two passages namely 1Jn 1:6-10 and 3:6-10, which are supposed to be in juxtaposition. The argument, reduced to its bare minimum, will move as follows. Firstly, the first chapter sets the context for this study by addressing the issue of sin and its parameters in contemporary Jewish literature. Jewish writers of the time were much occupied with such themes as sin, sinfulness and sinlessness, need of cleansing, forgiveness, the reward of the righteous and punishment of the wicked. The Jewish world of thought of the time provides us with the ideological framework in which John is to be better understood. We are to witness the coexistence of apparently contradictory modes of thought concerning eschatology and by extension anthropology; for instance, statements supporting the e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48567
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48567
ND
48567
Εναλλακτικός τίτλος
The concept of sinlessness and sinfulness in the first letter of John: with reference to the paradox encountered in 1:6-10 / 3:6-10
Συγγραφέας
Καλογεράκη, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
University of Glasgow. Department of Theology & Religious Studies
Εξεταστική επιτροπή
Barcley John
Lieu Judith
Riches John
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Αμαρτία; Προέλευση του κακού; Χειρόγραφα Νεκράς Θαλάσσης; Nag Hammadi; Κοινότητα του Qumran; Εσχατολογία; Καθαρότητα; Α΄ Επιστολή του Ιωάννη; Ιουδαϊκή γραμματεία; Γνωστικισμός
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
362 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.