Δοκίμια πάνω στις σχέσεις μεταξύ τεχνολογικής προόδου, χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στη σχέση χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της τεχνολογικής προόδου. Η θεωρία υποστηρίζει τη θετική επίδραση της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου στην οικονομική μεγέθυνση, αν και τα εμπειρικά ευρήματα είναι αμφιλεγόμενα. Για το λόγο αυτό διεξάγουμε μια μελέτη τριών σταδίων. Αρχικά εξετάζουμε τον αντίκτυπο της τεχνολογικής προόδου στην οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερον, για το ίδιο δείγμα και περίοδο εξετάζεται η σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου. Το τρίτο στάδιο συνδυάζει τις δύο πρώτες, εξετάζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου προκειμένου να μελετηθεί εάν η αλληλεπίδραση χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης ενισχύεται από την τεχνολογική πρόοδο. Το δείγμα αποτελείται από 27 χώρες και δοκιμάζεται για την περίοδο 2000-2016. Αρχικά, γίνεται στατιστική ανάλυση με δεδομένα panel και στη συνέχει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims at contributing to the finance-growth nexus through technological progress. Theory supports the positive effect of financial development and technological progress on growth, though empirical findings are controversial. For that reason we conduct a three stage study. Initially we examine the impact of technological progress on economic growth. Secondly, for the same sample and period we test the relationship of financial development on economic growth. The third stage combines the first two, investigating the interaction between finance and technology to test whether the impact of financial development on growth is strengthened by technological progress. The sample consists of 27 countries and is tested for the period 2000-2016. Initially, statistical analysis is performed with panel data and then Granger Causality tests are performed to study the long-term relationship of the variables. Principal Component Analysis is used for reducing the factors imported in the econo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
DOI
10.12681/eadd/48540
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48540
ND
48540
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on technological progress, financial development and economic growth
Συγγραφέας
Μαστρογιάννη, Ευμορφία του Ανάργυρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αστερίου Δημήτριος
Δημητράς Αυγουστίνος
Τσιώνας Ευθύμιος
Τσούμας Χρήστος
Τάλλιας Μιχαήλ
Καινούργιος Δημήτριος
Βασιλείου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογική πρόοδος; Χρηματοοικονομική ανάπτυξη; Οικονομική μεγέθυνση; Ανάλυση δεδομένων πίνακα; Ανάλυση αιτιότητας κατά Granger; Ανάλυση κύριων συνιστωσών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 194 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.