Τα πανηγύρια της Ικαρίας: όψεις του δώρου, πρακτικές των κοινών, διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικών μετασχηματισμών

Περίληψη

Αυτή η μελέτη εστιάζει στα πανηγύρια στο νησί της Ικαρίας, σε χρονικό βάθος που καθορίστηκε από το αρχειακό υλικό που έφερε στην επιφάνεια η μακροχρόνια έρευνα πεδίου, τον 17ο αιώνα, και σε χρονικό όριο που τέθηκε από τις επιστημολογικές και θεωρητικές επιλογές της ερευνήτριας, τον 20ό αιώνα. Αποσκοπεί σε μια ανθρωπολογική κατανόηση της κοινωνίας της Ικαρίας, με όχημα τη συγκεκριμένη πολιτισμική πρακτική, όπως αυτή έχει αναπαραχθεί και μετασχηματιστεί στη διάρκεια του χρόνου. Το θεωρητικό και μεθοδολογικό σχήμα, με το οποίο προσεγγίζονται τα πανηγύρια της Ικαρίας, αντλεί σημαντικά από τις θεωρητικές συζητήσεις τις σχετικές με το δώρο και τα κοινά. Οι έννοιες αυτές, που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου, αξιοποιούνται για την ευρετική τους δύναμη και στη βάση τους οργανώνεται το πραγματολογικό υλικό της έρευνας. Βασική θέση της παρούσας μελέτης -και, ταυτόχρονα, ζήτημα προς τεκμηρίωση- είναι ότι τα πανηγύρια της Ικαρίας δεν είναι παρά η επιτομή μιας οικονομίας του δώρου, η οποία με τη σει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study focuses on the paniyiries held on the Greek island of Ikaria, in a historical depth that was defined by the archival material, brought to the forefront in the course of a long-term field research; the 17th century. Its historical limit was posed by the epistemological and theoretical choices of the researcher; the 20th century. It aims at an anthropological understanding of Ikarian society, with its vehicle being a particular cultural practice, as it has been reproduced and has changed in the course of time. The theoretical and methodological scheme through which I approach this cultural practice draws heavily from theoretical discussions relative to the gift and the commons. These concepts, which have emerged from fieldwork, are used for their analytic strength/potentiality and, on their basis, the research material has been organized. A basic position this study holds -and at the same time an object of documentation- is that Ikarian paniyiries are the epitome of a gift eco ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48396
ND
48396
Εναλλακτικός τίτλος
The paniyiries of Ikaria: facets of the gift, practices of the commons, procedures of social reproduction and social transformation
Συγγραφέας
Μπαρέλη, Μαρία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκούνης Κωνσταντίνος
Ζαϊμάκης Ιωάννης
Φουρναράκη Ελένη
Τσαντηρόπουλος Αριστείδης
Μάνος Ιωάννης
Herzfeld Michael
Panourgia Neni
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πανηγύρια; Ικαρία; Οικονομία δώρο; Κοινά; Κοινοτική κουλτούρα; 17ος-20ός αιώνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 385 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)