Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ισχυρής πηγής παλμών αττοδευτερολέπτων για πειράματα XUV-pump-XUV-probe

Περίληψη

Πολλοί επιστημονικοί τομείς στην τεχνολογία και τη βασική έρευνα (ατομική-μοριακή και στερεάς κατάστασης φυσική, χημεία, βιολογία) θα αποκομίσουν τεράστιο όφελος από τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης φωτός-ύλης σε χρονικές κλίμακες της ατομικής μονάδας του χρόνου. Επίσης, οι μελέτες σε πραγματικό χρόνο αρκετών θεμελιωδών διαδικασιών στη μικροσκοπική κλίμακα περιλαμβάνουν χαρακτηριστικούς χρόνους της τάξης της περιόδου της πυρηνικής κίνησης και της κίνησης ηλεκτρονίων σε μόρια ή άτομα. Για την μελέτη τέτοιων διαδικασιών απαιτείται χρονική ανάλυση λίγων-φεμπτοδευτερολέπτων (fsec) (1 fsec = 10-15 sec) και αττοδευτερολέπτων (asec) (1 asec = 10-18 sec) για να ληφθούν στιγμιότυπα της εξέλιξής τους. Εργαλεία για τέτοιες μελέτες είναι οι παλμοί φωτός με διάρκεια στην κλίμακα χρόνου asec στο ακραίο υπεριώδες (XUV). Οι ισχυροί παλμοί asec θα είναι επωφελείς για τέτοιες έρευνες δεδομένου ότι μπορούν να προκαλέσουν μη γραμμικές διεργασίες σε ένα ατομικό ή μοριακό σύστημα και ως εκ τούτου μπορούν ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Many scientific areas in technology and basic research (atomic-molecular and solid state physics, chemistry, biology) will derive tremendous benefit from the investigation of the light-matter interaction in temporal scales of the atomic unit of time. Also, real time studies of several fundamental processes in the microscopic scale involve characteristic times of the order of the period of the nuclear and electron motion in molecules or atoms. Few-femtosecond (fsec) (1 fsec=10-15 sec) and attosecond (asec) (1 asec=10-18 sec) temporal resolution is required in order to obtain snapshots of their evolution. Tools for such studies are light pulses with duration in the asec time scale in the extreme ultraviolet regime (XUV). Intense asec pulses will be beneficial for such investigations since they can induce non-linear processes in a target system and hence can be used for ultra-fast dynamics studies in an XUV-pump-XUV-probe configuration. The aim of my thesis is the development and characte ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48346
ND
48346
Εναλλακτικός τίτλος
Development and characterization of an intense attosecond pulse source for XUV-pump-XUV-probe experiments
Συγγραφέας
Ορφανός, Ιωάννης του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Τζάλλας Παρασκευάς
Ρακιτζής Θεόδωρος - Πέτρος
Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Κουρής Στυλιανός
Άγγλος Δημήτριος
Σαμαρτζής Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Αττοδευτερόλεπτα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
274 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.