Σύνθεση και μελέτη μαγνητικών νανοφορέων με δυνατότητα πρόσδεσης σε βήτα αμυλοειδές: υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια οξείδίου του σιδήρου με επικάλυψη πυριτίας και θειοφλαβίνη Τ

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκαν οι μέθοδοι και τεχνικές νανοτεχνολογίας για τη μελέτη της παθολογίας και αντιμετώπισης της Νόσου Alzheimer (NA), μίας εκ των πιο θανατηφόρων νευροεκφυλιστικών νόσων του 21ου αιώνα. Στοχεύοντας τη συσσωμάτωση του β-αμυλοειδούς, μία εκ των δύο βασικών υποθέσεων για τα αίτια της νόσου, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση, ενεργοποίηση και χαρακτηρισμός υπερπαραμαγνητικών νανοφορέων οξειδίου του σιδήρου (SPIONs) με επικάλυψη πυριτίας και παρουσία της χρωστικής Θειοβλαβίνη T (ThT). Ο κύριος στόχος ήταν η δημιουργία ενός πολυ-λειτουργικού συμπλόκου, το οποίο έχει τη δυνατότητα πρόσδεσης στο Αβ, διττή απεικονιστική λειτουργία (MRI και φθορισμός), και εν δυνάμει δράση ως θεραπευτικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της ΝΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση, και ύστερα από εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση και πολλαπλές πειραματικές προσπάθειες, η μέθοδος της συγκαταβύθισης δισθενούς/τρισθενούς Fe επιλέχθηκε ως η πιο αντιπροσωπευτική τεχνική για τη σύνθεση S ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation examines the nanotechnology methods and techniques for the study of the pathology and treatment of Alzheimer's Disease (AD), one of the most deadly neurodegenerative diseases of the 21st century. Aiming at the aggregation of beta-amyloid, a one of the two main hypotheses for the causes of the disease, the synthesis, activtion and characterization of superparamagnetic iron oxide nanocarriers (SPIONs) with silica coating and the presence of the Thioblavin T (ΤhT) dye was performed. The main goal was to create a multifunctional compound, which has the ability to bind to Aβ, dual imaging function (MRI and fluorescence), and potentially act as a therapeutic agent for the treatment of AD. To this end, and after extensive literature review and multiple experimental efforts, the divalent / trivalent Fe precipitation method was selected as the most representative technique for synthesizing SPIONs. Then, by additional tests, the parameters of the process that led to the syn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48289
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48289
ND
48289
Εναλλακτικός τίτλος
Composition and study of magnetic nanocarriers with bindability to beta amyloid: superparamagnetic iron oxide nanoparticles coated with silica and thioflavin T
Συγγραφέας
Τσολάκης, Απόστολος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Λιτσαρδάκης Γεώργιος
Κολιάκος Γεώργιος
Σαλίφογλου Αθανάσιος
Αγγελακέρης Μαυροειδής
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
Πανταζάκη Αναστασία
Σεργιάδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νόσος Alzheimer; Β-αμυλοειδές; Υπερπαραμαγνητικοί νανοφορείς; Πυριτία; Θειοφλαβίνη Τ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
109 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)