Ο λόγος των εκπαιδευτικών και ο λόγος για τους εκπαιδευτικούς: εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί και ταυτότητες την περίοδο 1945-1949 στην περιοχή της Φλώρινας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθούν στον λόγο των εκπαιδευτικών και στον λόγο των άλλων για εκείνους τα στοιχεία που κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους και να μελετηθούν οι δια του λόγου πρακτικές πάντα σε σχέση με το ιστορικό συγκείμενο της περιόδου 1945-1949. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η ένταξη του λόγου στο ιστορικό συγκείμενο της περιόδου, ο προσδιορισμός των στοιχείων του λόγου που κατασκευάζουν το «εμείς», ο καθορισμός των στοιχείων του λόγου που κατασκευάζουν τον «άλλο» και η κατηγοριοποίηση των διαφορετικών ταυτοτήτων και των χαρακτηριστικών τους. Το υπό μελέτη υλικό αποτέλεσαν τα ανέκδοτα και εκδοθέντα αρχεία και επιστολές από Δημόσια και Ιδιωτικά Αρχεία, κείμενα, βιβλία, Πρακτικά Συνεδρίων Εκπαιδευτικών και ο Τύπος της εποχής. Στην ανάλυση του λόγου αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά η μεθοδολογική προσέγγιση του Ν. Fairclough και το μοντέλο ανάλυσης της Wodak με την αξιοποίηση τεχνικών ανάλυσης λόγου των Potter & Edwards. Στην έρευνα μελετώνται οι ταυτοτικές αναπαρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research is to investigate in the discourse of the teachers and in the discourse of others for them the elements that construct their identities and to study the discursive practices in relation to the historical context during the period of 1945-1949. More specifically, an attempt is made to include discourse in the historical context of the period, to determine the elements of discourse that construct "us", to determine the elements of discourse that construct the "other" and to categorize their different identities and characteristics. The material under study consisted of the unpublished and published archives and letters from Public and Private Archives, texts, books, Proceedings of Teachers' Conferences and the Press of the era. In the discourse analysis, the methodological approach of N. Fairclough and the Wodak analysis model were utilized in combination with the use of discourse analysis techniques of Potter & Edwards. The research studies the representatio ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48267
ND
48267
Εναλλακτικός τίτλος
Discourse of the teachers and the discourse for the teachers: education, teachers and identities through the period of 1945-1949 in the region of Florina
Συγγραφέας
Κουρεμένου, Ειρήνη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Ανδρέου Ανδρέας
Παπαδοπούλου Βασιλική
Κόκκινος Γεώργιος
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Κιμουρτζής Παναγιώτης
Καραφύλλης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ταυτότητες; Λόγος; Εκπαίδευση; Εθνικισμός; Κριτική ανάλυση λόγου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
413 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.