Υπολογισμός του θαλάσσιου γεωειδούς στον ελλαδικό χώρο με τη χρήση δεδομένων δορυφορικής αλτιμετρίας και μοντέλων επιχειρησιακής ωκεανογραφίας

Περίληψη

Κύριο αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την βελτιστοποίηση του υπολογισμού του θαλάσσιου γεωειδούς στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση παρατηρήσεων δορυφορικής αλτιμετρίας και δεδομένων από ωκεανογραφικά μοντέλα. Ως περιοχή εφαρμογής της μεθοδολογίας επιλέχθηκε ο θαλάσσιος χώρος Βόρεια του 33ου και Νότια του 42ου παραλλήλου μεταξύ του 19ου και 30ου μεσημβρινού. Η συγκεκριμένη περιοχή, που ουσιαστικά αντιστοιχεί στον Ελλαδικό θαλάσσιο χώρο, παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο για την τοπική επιστημονική κοινότητα, αλλά και για την παγκόσμια καθώς είναι από τις πλέον απαιτητικές θαλάσσιες περιοχές για την εφαρμογή των τεχνικών της δορυφορικής αλτιμετρίας και των μοντέλων ωκεάνιας κυκλοφορίας. Η εκτίμηση του θαλάσσιου γεωειδούς για την περιοχή της μελέτης γίνεται έμμεσα με τον υπολογισμό της επιφάνειας της ΜΣΘ από παρατηρήσεις δορυφορικής αλτιμετρίας, με βάση την τεχνική της «επαναληπτικής προσαρμογής των τόξων», και στη συνέχεια, αφαιρώντας από αυτή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this doctoral thesis is to develop a methodology for optimising the calculation of marine geoid in Greek Seas using satellite altimetry observations and operational ocean model data. The Seas North of the 33rd and South of the 42nd parallels and between the 19th and the 30th East meridians was chosen as the case study area of the methodology. This area, which corresponds essentially to the Hellenic marine area, is of interest, not only to the local scientific community, but also, to the global, as it is one of the most demanding maritime areas for the application of satellite altimetry techniques and for the ocean circulation models. The estimation of the marine geoid for the case study area is indirectly done by calculating the surface of the MSS from satellite altimetry observations, based on the ‘iterative sub-arc levelling technique’, and by subtracting from it a MDT model as calculated according to the oceanographic approach. In this way this thesis presents ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48239
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48239
ND
48239
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of a marine geoid in Greece with the use of data from satellite altimetry and operational oceanography models
Συγγραφέας
Μιντουράκης, Ιωάννης του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
Εξεταστική επιτροπή
Παραδείσης Δημήτριος
Κορακίτης Ρωμύλος
Γκίκας Βασίλειος
Πανταζής Γεώργιος
Πικριδάς Χρήστος
Δρακάτος Γεώργιος
Νομικού Παρασκευή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Δορυφορική αλτιμετρία; Θαλάσσιο γεωειδές; Ανωμαλίες βαρύτητας ελευθέρου αέρα; Μέση στάθμη θάλασσας; Μέση δυναμική ωκεάνια τοπογραφία; Ωκεάνια κυκλοφορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 233 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)