Αφηγηματικός λόγος και ζητήματα κατασκευής της ταυτότητας: ιστορίες ζωής μελών της κοινότητας των μουσουλμάνων της Ρόδου

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή αποτελεί αντικείμενο μελέτης ο αφηγηματικός λόγος ατόμων που ανήκουν στη μουσουλμανική, δίγλωσση σε Ελληνικά και Τουρκικά, κοινότητα της Ρόδου. Τα δεδομένα αντλούνται από δύο διαφορετικές έρευνες, με διαφορετική στοχοθεσία, που έχουν διεξαχθεί ωστόσο στο πλαίσιο λιγότερο ή περισσότερο ημιδομημένων συνεντεύξεων.Στο πλαίσιο της Ανάλυσης Λόγου και του δομικού μοντέλου των Labov- Waletzky (1967, 1972) μελετώνται αποσπάσματα από ιστορίες ζωής πληροφορητών και πληροφορητριών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες σε ό,τι αφορά τη δομή τους και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δομικό κομμάτι της αξιολόγησης. Περαιτέρω, αξιοποιείται η θεωρία των τοποθετήσεων (Bamberg 1997), προκειμένου να εξεταστούν οι στάσεις, αντιλήψεις και ιδέες των μελών απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την προσωπική, αλλά και τη δημόσια ζωή τους. Γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν οι ταυτότητες που προκύπτουν μέσα από την εξιστόρηση προσωπικών βιωμάτων, με κυρίαρχες τις εθνοτικές, αλλά και τις ταυτότη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject under scrutiny of this thesis is the narrative discourse of people who belong to the Muslim, bilingual in Greek and Turkish, community of Rhodes. The data are drawn from two different surveys, with different goals, conducted mostly in semi-structured interviews. In the context of Discourse Analysis and the Structural Model of Labov- Waletzky (1967, 1972), extracts from life stories of informers who belong to different age groups are studied in terms of their structure and in particular in terms of the structural part of the evaluation. Furthermore, the theory of positioning (Bamberg 1997) is used to examine members' attitudes, perceptions and ideas towards issues related to their personal and public lives while detecting the identities that arise through the narration of personal experiences, mainly ethnic, but also gender identities, that are constructed locally. Upon the analysis of the extracts, repeated patterns arise concerning the content, the techniques of constructi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48173
ND
48173
Εναλλακτικός τίτλος
Narrative and identities: life stories of members belonging to the rhodian muslim community
Συγγραφέας
Kyprioti, Varvara - Ioanna
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργαλίδου Μαριάνθη
Καραντζόλα Ελένη
Αρχάκης Αργύρης
Φραντζή Αικατερίνη
Σκούρτου Ελένη
Κανάκης Κωνσταντίνος
Τσάκωνα Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αφήγηση ιστοριών ζωής; Ταυτότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
345 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.