Πολιτικές τιμολόγησης σε συστήματα παραγωγής με στρατηγικούς πελάτες ευαίσθητους στην καθυστέρηση

Περίληψη

Στη παρούσα διατριβή υποθέτουμε μαθηματικά μοντέλα για την τιμολόγηση, των ανακοινώσεων χρόνων παράδοσης και τις αποζημιώσεις καθυστέρησης σε συστήματα παραγωγής και εξυπηρέτησης με στρατηγικούς πελάτες που παρουσιάζουν αποστροφή στον κίνδυνο. Μεθοδολογικά, βρίσκεται στη διεπαφή μεταξύ της θεωρίας παιγνίων και της θεωρίας ουρών αναμονής. Το πλαίσιο εφαρμογής είναι ένα σύστημα παραγωγής (Make-To-Order) όπου οι πελάτες φτάνουν σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson και οι χρόνοι παραγωγής/εξυπηρέτησης είναι i.i.d. εκθετικές τυχαίες μεταβλητές. Αυτό δημιουργεί ένα μοντέλο ουράς Μ/Μ/1. Οι πελάτες τοποθετούν μια αξία για την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν και επιβαρύνονται με ένα κόστος ανά μονάδα χρόνου καθυστέρησης. Στο πρώτο κομμάτι αυτής της διατριβής, υποθέτουμε πως οι πελάτες γνωρίζουν το μέγεθος της ουράς πριν από την απόφασή τους. Εξετάζουμε τα προβλήματα μεγιστοποίησης κέρδους του παρόχου και ενός κεντρικού ελεγκτή και εξετάζουμε δύο περιπτώσεις σχετικά με την κλάση των χρόνων παράδοσης, δηλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, we consider mathematical models for pricing, lead-time quotations, and delay compensations in production and service systems with strategic customers who exhibit risk aversion. Methodologically it lies on the interface between Game theory and Queuing theory. The application framework is a make-to-order production system with lead-time quotations and strategic customers with risk aversion to delay. Specifically, we consider a make-to-order system where customers arrive according to a Poisson process, and the production/service times are i.i.d. exponential random variables. This gives rise to an M/M/1 queuing model. Customers place a value on the service they receive and incur a cost per unit of time of delay. In the first part of this dissertation, we consider the case where customers observe the length of the queue before their decision. We examine the provider’s and social optimizer’s maximization problems and we consider two cases regarding the class of lead-time quot ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48172
ND
48172
Εναλλακτικός τίτλος
Pricing policies in make-to-order systems with delay-averse strategic customers
Συγγραφέας
Μπενιουδάκης, Μύρων του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ιωάννου Γεώργιος
Μπουρνέτας Απόστολος
Κρητικός Εμμανουήλ
Μούρτος Ιωάννης
Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Ζαχαριάδης Εμμανουήλ
Ζήσης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα παραγωγής; Στρατηγικοί πελάτες; Ουρές αναμονής; Θεωρία παιγνίων; Αποστροφή στον κίνδυνο καθυστέρησης; Έλεγχος ζήτησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 92 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)