Η αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας και της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία: συγκριτική, ιστορική, θεσμική και ιδεολογική προσέγγιση: περίοδος: 1974-2013

Περίληψη

H παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί τη διερεύνηση του θεσμού της αξιολόγησης της Δευτεροβάθμιας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία κατά την περίοδο 1974-2013, με έμφαση στο ιστορικό, θεσμικό και ιδεολογικό συγκείμενο της περιόδου. Προηγείται η μελέτη των ιδεολογικών ρευμάτων του 19ου και 20ου αιώνα στην Ευρώπη, αποτυπώνεται η σύνδεση ποιότητας και αξιολόγησης στην εκπαίδευση, αλλά και περιγράφεται η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας και της Αγγλίας. Καταγράφεται αναλυτικά πώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση –το θεσμικό πλαίσιο στη διάρκεια των 40 ετών, ακόμα και όσα τελικά δεν εφαρμόστηκαν– σε Ελλάδα και Αγγλία. Χρησιμοποιώντας το συγκριτικό παράδειγμα, αναδεικνύονται οι διαφορές/ομοιότητες μεταξύ των θεσμοθετημένων συστημάτων αξιολόγησης των αντίστοιχων βαθμίδων εκπαίδευσης των δύο χωρών αλλά και ποιοι παράγοντες τις διαμόρφωσαν. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μελέτη των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση ώστε να αποκαλυφθεί γιατί επιχειρήθηκαν, πώς διαμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research study seeks to explore the institution of assessment of Secondary and Higher Education in Greece and England during the period 1974-2013, with emphasis on the historical, institutional and ideological context of the period for both countries. The research starts with a study of the main political ideologies of the 19th and 20th century in Europe, subsequently illustrates the link between the notions of quality and evaluation in education, and continues by describing the educational policy of Greece and England. Assessment processes carried out in Greece and England –thus, the institutional framework of the last 40 years, including the parts that were not finally implemented– are described in detail. Using the comparative paradigm, the differences/similarities between the already established assessment systems of the respective levels of education of the two countries are highlighted, as well as the factors that configured those differences/similarities. A thorough ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48055
ND
48055
Εναλλακτικός τίτλος
The assessment of secondary and higher education in Greece and England: a comparative, historical, institutional and ideological approach: period: 1974-2013
Συγγραφέας
Παντελοπούλου, Σταυρούλα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φυριππής Εμμανουήλ
Μενδρινού Μαρία
Πασιάς Γεώργιος
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μυλωνάκου - Κεκέ Ζαφειρία
Μπαμπάλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ανώτατη εκπαίδευση; Ελλάδα; Αγγλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (376; 583 σ.), πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.