Διερευνώντας μεθοδολογικές πτυχές των μοντέλων μετα-ανάλυσης δικτύων και ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον εντοπισμό ακραίων μελετών

Περίληψη

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις έχουν καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας για τη σχετική αποτελεσματικότητα μεταξύ παρεμβάσεων. Σήμερα, η λήψη αποφάσεων και η ιεράρχηση μεταξύ ανταγωνιστικών παρεμβάσεων σε πολλούς τομείς, βασίζονται στην ανάπτυξη του μετα-ανάλυσης δικτύων (ΜΑΔ). Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα οδηγεί στην ανάγκη σύγκρισης τους με στόχο την εύρεση της καταλληλότερης παρέμβασης. Η μετα-ανάλυση δικτύων συνθέτει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες πληροφορίες έτσι ώστε να παρέχει πιο ισχυρά αποτελέσματα και εκτιμήσεις με αυξημένη ακρίβεια σε σχέση με τις εκτιμήσεις ανά ζεύγη. Η ΜΑΔ έχει γίνει ένα δημοφιλές στατιστικό εργαλείο στη σύνθεση στοιχείων. Βάσει μιας συλλογής δεδομένων με δημοσιευμένες ΜΑΔ από την αρχή έως τις 14 Απριλίου 2015, η τάση δείχνει τον αυξανόμενο αριθμό δημοσιευμένων της ΜΑΔ και της εφαρμογής ολοένα και καταλληλότερων μεθοδολογιών. Επιπλέον, η επισκόπηση των χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Systematic reviews and meta-analyses have been established as an integral part of comparativeeffectiveness research. The increasing number of different educational and psychological interventions in the educational system has led to the need for comparative effectiveness research with the aim to identify the best intervention. Network meta-analysis synthesizes both direct and indirect evidence, gives more powerful results and provides estimates with increased precision compared to pairwise estimates. NMA has become a popular statistical tool in evidence synthesis. Based on a database of published NMA from the onset until 14 April 2015, the time trend indicates the increasing number of published NMAs and the tendency for the use of appropriate methods. Moreover, the overview of the characteristics of published NMAs is a useful resource of information for methodologists that aim to update the current knowledge on appraising NMA methods. This collection of 456 published NMAs indicates tha ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48001
ND
48001
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring methodological challenges in network meta-analysis models and developing methodology for outlier detection
Συγγραφέας
Πετροπούλου, Μαρία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρίδης Δημήτριος
Σαλαντή Γεωργία
Μουστάκη Ειρήνη
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Ευαγγέλου Ευάγγελος
Τσιλίδης Κωνσταντίνος
Γαβριλάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Βιοστατιστική; Μετα-ανάλυση; Μετα-ανάλυση δικτύου; Ακραίες μελέτες; Στατιστικό πακέτο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
115 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.