Μεθοδολογική-υπολογιστική προσέγγιση της επιρροής των εμπεριεχομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα βέλτιστα επίπεδα κόστους των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Περίληψη

Οδεύοντας προς το σχεδόν μηδενικό στόχο της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ενίσχυσε την αυστηρότητα των κανονισμών της με το πέρασμα των ετών στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης για τη διαχείριση της ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στον κτιριακό τομέα, η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως αυτή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 244/2012 και τις συνοδευτικές του οδηγίες, αντικατοπτρίζουν εν μέρει την πορεία αυτή και ορίζουν τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις για το σχεδόν μηδενικό ενεργειακό στόχο, τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και τον προσδιορισμό των βέλτιστων επιπέδων κόστους τους. Καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να συμμορφωθούν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των κανονισμών και των μέτρων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη φάση λειτουργίας των κτιρίων, η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

By targeting towards the near zero energy consumption and greenhouse gas emissions, European legislation has strengthened the rigor of its regulations over the years as part of the global action to manage energy and tackle climate change. In the building sector, the recast of the European directive 2010/31/ΕU, as it was complemented later by the delegated regulation 244/2012 and its accompanying guidelines, reflect partially that path and set the guidelines and requirements for the near zero energy target, the near zero energy buildings and the definition of their cost-optimal levels. As the member states of the European Union strive to meet the increasing requirements of the regulations and measures, in order to limit the environmental impact deriving from the buildings operating phase, international literature highlights the extensive use of materials and resources into the context of this compliance, which is accompanied by an important increase in the embodied environmental impact ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47988
ND
47988
Εναλλακτικός τίτλος
Methodological-calculational approach for the effect of the embodied environmental impact on the cost-optimal levels of near zero energy buildings
Συγγραφέας
Χαστάς, Παναγιώτης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
Εξεταστική επιτροπή
Θεοδοσίου Θεόδωρος
Τσικαλουδάκη Αικατερίνη
Μπίκας Δημήτριος
Παπαδόπουλος Άγις
Δασκαλάκη Ελένη
Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος
Γιαρμά Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση κύκλου ζωής; Εμπεριεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Βέλτιστα επίπεδα κόστους; Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης; Ανάλυση οικονομικού κύκλου ζωής; Εμπεριεχόμενη ενέργεια; Εμπεριεχόμενες εκπομπές; Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
288 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)