Οι κοινωνικο-πολιτικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών: η Δημόσια Διοίκηση, το διεθνές θεσμικό πλαίσιο και ο ρόλος της εκπαίδευσης στη σωστή διαχείρισή τους (με έμφαση στις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα από το 1900 έως σήμερα)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, πριν καν τεθεί το ερευνητικό της ερώτημα, θέτει ως προϋπόθεση για την απάντηση του την κατανόηση του πότε, που, γιατί και πως συμβαίνουν οι φυσικές καταστροφές, ως το πρώτο βήµα για τον περιορισμό της επίδρασής τους στην ανθρώπινη ζωή. Μόνο μέσω αυτής της κατανόησης, θα υπάρξει περιορισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αυξάνουν τη συχνότητα, το µέγεθος και τη σφοδρότητα εμφάνισης μιας φυσικής καταστροφής. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη σωστή διαχείριση των φυσικών καταστροφών μελετάται εδώ σε επίπεδο πληθυσμού και σε επίπεδο κρατικών φορέων ανά αρμοδιότητα. Η εξέταση επικεντρώνεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση ενώ το ζητούμενο της σωστής διαχείρισης των φυσικών καταστροφών εξετάζεται στα πλαίσια του δημοσίου διεθνούς δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού δικαίου. Η συζήτηση του ερευνητικού ερωτήματος περιλαμβάνει την παραδοχή πως τα κράτη (και ειδικότερα η Ελλάδα) θα πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους κατάλληλα και επαρκή μέσα (υπο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis sets as a prerequisite for the answer to its research question the understanding of when, where and how natural disasters occur. This seems to be the first step towards disaster mitigation. Given that natural phenomena will never cease to occur, states (and Greece in particular) need to obtain adequate tools (pertain to education and infrastructure) that will enable them to cope with natural disasters. The immediate role of education for appropriate disaster management is examined thoroughly. The focus is on the Greek public sector and moreover, disaster management is reviewed through public international law, the law of the European Union and Greek national law. The specific domain in which the object of this thesis lies is the law related to disaster (disaster law). The discussion revolves around the obligation that governments have to provide public security and protection from natural disasters to their population. This raises the question of whether the Greek ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47926
ND
47926
Εναλλακτικός τίτλος
The socio-economic implications of natural disasters: public administration, the international institutional framework and the role of education in their proper management (with emphasis on natural disasters in Greece from 1900 until today)
Συγγραφέας
Μπαντέκα, Θάλεια του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μαγκλιβέρας Κωνσταντίνος
Λέκκας Ευθύμιος
Λόζιος Στυλιανός
Ζούρος Νικόλαος
Νομικού Παρασκευή
Αντωναράκου Ασημίνα
Ζιούβας Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Νομική Επιστήμη
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικές καταστροφές; Eκπαίδευση; Δίκαιο καταστροφών; Δημόσιος τομέας; Διεθνές δίκαιο; Εθνικό δίκαιο; Μετριασμός καταστροφών; Kίνδυνος; Eυπάθεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlviii, 492 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.