Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτών με τεχνικές πυρόλυσης για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η σύνθεση νέων φωτοκαταλυτών Γραφιτικού Νιτριδίου του Άνθρακα (g-C3N4) και η κατάλληλη τροποποίησή τους για εφαρμογή στην απομάκρυνση αέριων ρύπων NOx και την παραγωγή H2 υπό ακτινοβολία ορατού φωτός. Το g-C3N4 είναι πολυμερικός ημιαγωγός ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω των φυσικοχημικών και φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του, καθώς και των απλών μεθόδων σύνθεσής του. Ωστόσο, η φωτοκαταλυτική του απόδοση περιορίζεται από την ταχεία επανασύνδεση των ηλεκτρονίων-οπών και τη χαμηλή οξειδωτική του ικανότητα. Για τη βελτίωση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας του g-C3N4 έγινε σύζευξή του με τον ημιαγωγό TiO2, καθώς έτσι επιτυγχάνονται ευνοϊκές ζώνες σθένους και αγωγιμότητας. Επιπλέον, καθώς η αποτελεσματική απομάκρυνση αέριων ρύπων απαιτεί μεγάλη ειδική επιφάνεια και προσρόφηση των ρύπων στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη g-C3N4, μελετήθηκε η παρουσία αλκαλικών γαιών οι οποίες ενισχύουν τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this Doctoral Thesis was the synthesis of novel Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) photocatalysts and their appropriate modification for application in the removal of NOx gaseous pollutants and the production of H2 under visible light radiation. g-C3N4 is a polymeric semiconductor which during the recent years has attracted the interest of the scientific community due to its physicochemical and photocatalytic properties, as well as the simple methods for its synthesis. However, its photocatalytic performance is limited by rapid electron-hole recombination and low oxidative capacity. In order to improve the photocatalytic activity of g-C3N4, it was combined with the semiconductor TiO2, as this provides favorable valence and conduction band edges. In addition, since the effective removal of gaseous pollutants requires a high specific surface area and adsorption of the pollutants on the photocatalyst surface, the presence of alkaline earths that enhance the adsorption of atm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47902
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47902
ND
47902
Εναλλακτικός τίτλος
Development of novel photocatalysts with pyrolysis techniques for environmental and energy applications
Συγγραφέας
Παπαηλίας, Ηλίας - Ιωάννης (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Δημοτίκαλη Δήμητρα
Κόλλια Κωνσταντίνα
Τράπαλης Χρήστος
Θεοδώρου Θεόδωρος
Χαριτίδης Κωνσταντίνος
Καραντώνης Αντώνιος
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοκατάλυση; Οξείδωση αερίων ρύπων; Παραγωγή υδρογόνου; 2D υλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
215 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)