Η χειρόγραφη παράδοση των έργων του αββά Δωροθέου Γάζης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει τη μελέτη σύνολης της χειρόγραφης παράδοσης των διασωθέντων Έργων του αββά Δωροθέου Γάζης, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή μία κριτική έκδοση των Έργων του, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά κριτήρια και δεδομένα. Άλλωστε και οι εκδότες των Έργων του στη σειρά Sources Chrétiennes (τόμ. 92) είχαν συνειδητοποιήσει την ανάγκη για ενδελεχή μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης. Αρχικά εντοπίσαμε όλα τα χειρόγραφα που διασώζουν το σύνολο ή μέρος των Έργων του, μέσα από τη βάση δεδομένων http://pinakes.irht.cnrs.fr. Στη συνέχεια επαληθεύσαμε τις πληροφορίες που μας έδινε η προαναφερθείσα βάση δεδομένων και μάλιστα συμπληρώσαμε τον κατάλογο των χειρογράφων και με επιπλέον χειρόγραφα τα οποία διαπιστώσαμε ότι έχουν Έργα του αββά Δωροθέου. Κατόπιν τα χειρόγραφα διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτά που διασώζουν ένα πλήρες corpus των Έργων και β) σε αυτά που διασώζουν ένα μέρος των Έργων του. Καθώς μάλιστα το σύνολο των Έργων είναι αρκετά εκτεταμένο (17 Διδασκαλίες, 16 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this paper is to study the entire handwritten tradition of the surviving works of Abba Dorotheos Gaza, in order to make possible a critical edition of his works, according to the new scientific criteria and data. After all, the publishers of his works in the series Sources Chrétiennes (vol. 92) had realized the need for a thorough study of the manuscript tradition. We first identified all the manuscripts that save all or part of his work through the database http://pinakes.irht.cnrs.fr. Then we verified the information given to us by the aforementioned database and even completed the list of manuscripts with additional manuscripts which we found to have Works by Abba Dorotheos. The manuscripts were then divided into two categories: a) those that save a complete corpus of Works and b) those that save a part of his Works. In fact, as all the works are quite extensive (17 Teachings, 16 Letters and a Few Verbs-Opinions) we chose three Teachings to read in the manuscripts that co ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le but de cet article est d'étudier toute la tradition manuscrite des œuvres survivantes d'Abba Dorotheos de Gaza, afin de rendre possible une édition critique de ses œuvres, selon les nouveaux critères et données scientifiques. Après tout, les éditeurs de ses œuvres dans la série Sources Chrétiennes (vol. 92) avaient compris la nécessité d'une étude approfondie de la tradition manuscrite. Nous avons d'abord identifié tous les manuscrits qui sauvegardent tout ou partie de son travail grâce à la base de données http://pinakes.irht.cnrs.fr. Ensuite, nous avons vérifié les informations qui nous ont été fournies par la base de données susmentionnée et même complété la liste des manuscrits avec des manuscrits supplémentaires dont nous avons trouvé des œuvres d'Abba Dorotheos. Les manuscrits ont ensuite été divisés en deux catégories: a) ceux qui sauvegardent un corpus complet d'oeuvres et b) ceux qui sauvegardent une partie de ses oeuvres. En fait, comme tous les ouvrages sont assez volumin ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47871
ND
47871
Εναλλακτικός τίτλος
The handwritten tradition of the works of abbas Dorotheos of Gaza
Συγγραφέας
Νεοφύτου, Ανδρέας-Δωρόθεος του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Αραμπατζής Χρήστος
Ιωαννίδης Φώτιος
Σωτηρούδης Παναγιώτης
Κόλτσιου - Νικήτα Άννα
Υφαντής Παναγιώτης
Γιάγκου Θεόδωρος
Σιμελίδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Χειρόγραφη παράδοση; Αββάς Δωρόθεος; Γάζα; Στέμμα χειρογράφων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
371 σ., πιν., σχημ.